Актуальні проблеми політики №67\2021

Актуальні проблеми політики №67/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
Концептуальні засади реформи публічної влади і управління та впровадження моделі «сервісної держави» в Україні

Г. І. Луцишин, М. П. Гетьманчук
Дослідження питання національної консолідації теоретиками українського націоналізму

О. О. Онищенко
Політичні технології та моральний вибір: етичні точки зіткнення

А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня, А. В. Кройтор
Трансформаційні процеси освітньої діяльності в умовах COVID-19

В. А. Явір
Політико-правова система крізь призму системного підходу

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Нигяр Агаева
Влияние социально-экономических реформ на формирование современной семьи (на примере Азербайджанской Республики)

М. М. Богаченко
Сучасні наукові концепції політичного менеджменту

Н. Ю. Горбенко
Медіатизація та вплив ЗМІ на політичний порядок денний

О. В. Єгорова
Проблеми формування неурядового сектору в Україні в умовах європейської інтеграції

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави

Ю. В. Левченко
Ґендерні квоти та представленість жінок в органах місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації

С. М. Наумкіна, К. П. Яворська
Траєкторія інституційного розвитку сучасної Росії: протистояння модернізації та традиціоналізму

О. О. Нікогосян
Політологічний аналіз місцевих виборів 2020 р. в Україні: уроки для партій і виборців

В. Є. Походєєва
Запобігання корупції в Україні крізь призму медіа: формування антикорупційного дискурсу як превентивний захід

О. О. Пучков, О. В. Уваркіна
Актуалізація особистості військового у реаліях каузальності політичних змін

К. В. Савон
Поняття «діджиталізація» в контексті цифрового уряду

В. П. Таркін
Окремі аспекти використання методів інформаційно-психологічної війни під час пандемії COVID-19

S. S. Teslenko
Political practices of transformation of East and Southeast Asia countries

N. N. Yagublu
Is libertarianism the new future? Analyzing ideological and philosophical roots of the libertarian thought in the United States

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

О. В. Данилюк
Методика раннього виявлення гібридних загроз в умовах агентурних заходів впливу РФ

N. O. Konopka, T. L. Strykhotskyi
Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation

В. Т. Хакімова
Європейський Союз в епоху постправди: діяльність East StratCom Task Force

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНОГО ПРАВА

М. Л. Логвиненко
Природа міжнародного приватного права та його місце у правовій системі

Ю. Е. Мамедов
Концепція прав дитини в ісламській правовій системі

О. Б. Соколовський
Особливості захисту прав національних меншин у Республіці Польща

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Н. А. Мирошниченко, Н. В. Басалюк
Покарання за злочини: новий концепт


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"