Актуальні проблеми політики №68\2021

Актуальні проблеми політики №68/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Kh. R. Martsikhiv, V. Yu. Voitovych
The concept and typology of political parties and party systems

Д. Ю. Войцехівська
Право на здійснення релігійних обрядів під час проходження військової служби представниками національних меншин Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Л. І. Кормич, К. В. Савон
Символічний аспект іміджу держави в політичній комунікації

Л. Дж. Магеррамова
Стратегия внешней политики Азербайджана

В. В. Мироненко
Науково-теоретичне осмислення проблем розповсюдження ядерної зброї у підходах західних вчених

О. О. Онищенко
Політичні технології іміджбілдингу – створення бренду

А. Ю. Ужитчак
Історичний досвід попередження у зарубіжних країнах злочинів, що вчиняються неповнолітніми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. М. Вітман, А. І. Кормич
Відеоблоги як інноваційний засіб політичної комунікації

М. В. Зєнкін
Проблема державного устрою і поділу влади в теорії Б. М. Чичеріна

М. А. Крутько
Організаційно-правові та матеріально-фінансові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні. Проблемні питання реалізації права колективної участі громади у вирішенні питань, що становлять предмет їх відання

Е. В. Мамонтова
Регалії верховної влади як інструменти легітимації політичного порядку

А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня
Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі

О. В. Шевчук
Політична маніпуляція: поняття, концепції, механізм реалізації

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Г. В. Воробйова, С. С. Зозуля
Зарубіжні тренди соціальної політики захисту ветеранів

А. А. Гриценко
Роль стратегічного мислення у зовнішньополітичному плануванні та управлінні

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська
Інтереси США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: кінець ХХ – початок ХХІ століття

M. A. Polovyi, Amiran Khevtsuriani
The nature and varieties of separatism in the modern world

O. Ya. Cheban
The impact of the Iranian presidents on Tehran’s nuclear policy


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"