Актуальні проблеми політики №72\2023

Актуальні проблеми політики №72/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов
Формування кадрового потенціалу закладами вищої освіти в умовах війни

І. П. Андрусяк
Сексуальне насильство як вид домашнього насильства: активізація правових аспектів

В. М. Мельник
Ідеї міжнародної правосуб’єктності в політичній діяльності та нормативних актах імператора Константина Великого

М. А. Панфьорова
Організація державної влади в Україні: історико-правовий аналіз

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Н. А. Гербут, О. Д. Попов
Абсентеїзм на виборах до європейського парламенту: досвід для України в контексті європейської інтеграції

Ю. В. Завгородня
Історія становлення кібервійни як складової політичного процесу

Ю.-А. І. Никорович
Аналітичні центри як суб'єкти політичного процесу

І. О. Продан
Євроінтеграційний вектор української антикорупційної політики

А. І. Сушко, А. М. Прохоренко
Політична пропаганда як складова інформативно-комунікативної діяльності органів державної влади

О. О. Чорний
YouTube-канали воєнно-політичного сегмента як елемент українського громадянського суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

L. I. Kormych, T. M. Krasnopolska, A. V. Pekhnik
Soft power instruments in the system of ensuring national security

L. Ya. Kornat, N. Senchakevych
State communications as a basis for countering russian propaganda

Ю. П. Мателешко
Напрями та інституції «м’якого» впливу Китаю в Україні

В. С. Нікіфоренко, А. В. Віхтюк
Оцінка безпекового середовища на державному кордоні України та прогноз його подальшого розвитку

Н. І. Субот
Міжнародний досвід протидії контрабанді трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалів людини

М. В. Томашевська
Акції протесту проти Брексіту в медіа-дискурсі Великої Британії (червень 2016–2020 роки)

Л. С. Хорішко
Публічна дипломатія України в країнах Африки у контексті викликів сьогодення

І. І. Климчук, С. Ю. Орлов
Контрольно-моніторинговий механізм у сфері захисту прав людини Ради Європи: інституційний вимір

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

В. М. Братковський, К. А. Гурковська
Шляхи вдосконалення здійснення судового контролю в адміністративних справах щодо спорів, що виникають у сфері публічної служби

А. І. Омельченко
Публічне адміністрування правового режиму підводної культурної спадщини

А. О. Покровська
Феномен «мовчазного партнерства» держави при реалізації кредитором способів самозахисту в договірних відносинах


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"