Актуальні проблеми політики №41\2011

Актуальні проблеми політики №41/2011

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Технології професійної підготовки як інструмент впливу на ефективність професійної діяльності

Вітман К. М. Зростання популярності ультраправих партій як загроза чинній моделі етнонаціональної політики України

Яковлев Д. В. Раціоналізація політичної комунікації як альтернатива медіатизації взаємодії влади та суспільства в Україні

Польовий М. А. Сутність політичного процесу з точки зору параметричної загальної теорії систем

Дрьоміна-Волок Н. В. Природно-правові основи становлення заборони расової дискримінації як норми jus cogens

Долматов І. В. Основні методологічні підстави визначення територіального простору як елемента держави

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Кормич Б. А. Роль правового регулювання у функціонуванні сучасних моделей національної та міжнародної безпеки

Глушков В. О. Геополітичні реалії сучасного православ'я

Головченко А. В. Політика розширення Європейського Союзу на схід як відповідь на виклик нового періода у світовій історії після закінчення холодної війни

Доброва М. В. Проблема політичних переговорів в наукових дослідженнях ХХ ст.

Кавалеров А. А. Політичний процес в умовах перехідного періоду: особливості та складові

Немерцалова С. В. Теоретичні питання застосування термінів "охорона" та "збереження" у морських природоохоронних конвенціях

Звягінцева Д. С. Судноплавство як фактор забруднення морського середовища

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Дунаєва Л. М. Місцеве самоврядування як основа соціального реформування в політико-правовій думці Росії та України

Іжа М. М. Договірні засади реалізації регіональної політики України

Шабанов М. О. Влада в політико-процесуальній площині розвитку: антропологічний контекст

Мамонтова Е. В. Засоби масової комунікації як суб'єкт політичного процесу: символічний аспект

Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс в Україні: витоки та джерела

Малишенко Л. О. Особливості функціонування політичних інститутів в умовах формування інформаційного суспільства

Левчук І. І. Легітимність влади як детермінанта соціально-політичного порядку

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Пережняк Б. А. Організаційно-правове забезпечення реформаційних процесів в соціально-культурній (духовній) сфері сучасної України

Форманюк В. В. Дисциплінарні стягненя та порядок їх застосування

Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період після 1990-х рр.)

Аркуша Л. І. Місце та час як елементи обстановки вчинення легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності

Уманець Т. Ю. Злочинні діяння у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за законодавством Європейського Союзу

Лавренюк В. В. Особливості підготовки і проведення обшуку при розслідуванні крадіжок з проникненням у житло, вчинених організованими групами

Макаренко А. С. Деякі актуальні проблеми стану кримінального законодавства у галузі призначення покарання

Марєєв В. В. Об'єкт злочинів, що посягають на права пацієнтів, його види та ознаки

Смоков С. М. Шляхи вирішення деяких проблем на досудовому слідстві

Коробко Ю. В. Інститут повернення кримінальної справи прокурору на стадії попереднього судового розгляду

Сергєєв Ю. В. Правове регулювання оподаткування та декларування доходів українських моряків, що працюють за кордоном

Бєлкін Л. М. Проблеми легітимації земельних торгів (аукціонів) як віддзеркалення правового нігілізму в діяльності суб'єктів владних повноважень

Данилко Н. І. Розгляд і вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування

Сафончик О. І. Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Власенко Д. Й. Політична стабільність і нестабільність як елемент політичної системи давньосхідних держав

Попсуєнко Л. О. Сутнісно-змістовна характеристика Кодексу Феодосія

Шевчук-Бєла Я. В. Національні меншини Одеси наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

Кальян О. С. Правовий статус єврейського населення та антиєврейська політика російського самодержавства в Україні (1880 – 1907 рр.)

Федін М. І. Правове врегулювання статусу Православної церкви у Польщі в період її автокефалізації (1919 – 1925 рр.)

Бурова Є. Д. Формування і становлення органів НКВС в південній частині Бессарабії після її входження до складу УРСР (серпень 1940 – лютий 1941 рр.)

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"