Актуальні проблеми політики №42\2011

Актуальні проблеми політики №42/2011

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Завальнюк В. В. Міфи позитивного права та сучасна правова традиція

Кормич Л. І. Принципові засади паритетної демократії

Мінченко Р. М. Принцип справедливості як основний критерій взаємодії особистості та державної влади

Нетудихатка О. Ю. Філософське обґрунтування безпеки життєдіяльності

Кормич А. І. Демократичні традиції українського державотворення

Польовий М.А. Комп'ютерне картографування у вивченні політичних процесів

Мацкевич Р. М. Стадії політичного процесу – теоретичні аспекти

Фальковський А. О. Плюралізм підходів як чинник утвердження постнекласичного етапу розвитку методології юриспруденції

Зудіхін О. В. Правова природа права на судовий захист

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Кормич Б. А. Правові важелі протидії інформаційним загрозам: міжнародний і вітчизняний досвід

Трюхан О. А. Міжнародно-правові стандарти правового регулювання працевлаштування молоді

Ціцуашвілі Н. І. Етнополітичний вимір національної безпеки

Панасюк В. А. Україна в інтеграційних проектах країн Заходу і Сходу

Крижановський В.Я. Міжнародні стандарти судового захисту прав людини та їх імплементація в систему правозахисту в Україні

Попов М. М. Деякі нотатки до дискусії щодо можливості визнання держави суб'єктом міжнародного злочину

Скринька Д. В. Правила митної оцінки за правом Світової організації торгівлі

Чибісов Д. М. Процедура вирішення спорів в рамках світової організації торгівлі: теорія і практика

Кориневич А. О. Міжнародні спори щодо енергетичних ресурсів у практиці Міжнародного Суду ООН

Аверочкіна Т. В. Правове дослідження прецедентів встановлення статусу історичних вод в Арктиці

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Вітман К. М. Конституційно-правові засади захисту прав корінних народів Російської Федерації

Жуков Є. В. Інформаційне суспільство як новий етап цивілізаційного розвитку: політико-правовий аспект

Боєва С. С. Витоки позапарламентської опозиції та її роль у демократизації суспільства

Котова Л. В. Сучасне бачення опозиційної діяльності

Щедров С. В. Специфіка формування політичної конкуренції еліт в українському суспільстві

Краснопольська Т. М. Гендерний аспект впровадження принципу рівності в сучасній українській державі

Човган І. В. Державна політика розвитку вищої освіти в Україні як предмет дослідження сучасної науки

Кругляк Ю. В. Юридичний аспект "Пілатова гріха": між владою і правом (за романом М. О. Булгакова "Майстер і Маргарита")

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Дрьомін В. М. Соціальна аномія як кримінологічний феномен

Андріїв В. М. Трудові права у системі прав людини і громадянина

Лазор І. В. Правове регулювання дисципліни праці в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект

Шамшина І. І. Профспілки як суб'єкти соціального партнерства на стороні працівників

Єрошенко О. Б. Спір про право у наказному провадженні

Чередник Р. В. Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України

Дрок Г.М. Конституційно-правові засади реформування судової влади в сучасних умовах державотворення в Україні

Стратонов В. М. До проблем визначення завдань кримінального процесу

Полянський Є. Ю. Формалізація санкцій в федеральному законодавстві та кримінально-правовій доктрині США: передумови та наслідки

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Головатенко В. І. Розвиток інституту глави держави в конституційній теорії та практиці України періоду національного відродження 1917 – 1921 р. р.

Юрій І. А. Реорганізація інституту градоначальництва в отаманство у структурі Української держави доби гетьманату П. Скоропадського

Лисакова Т. В. Правове положення народних засідателів народних судів УРСР в 50-х роках ХХ ст.

Шершенькова В. А. Особливості закону про кримінальну відповідальність за військові злочини 1958 року

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"