Актуальні проблеми політики №43\2011

Актуальні проблеми політики №43/2011

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Кормич Л. І. Сучасні моделі гендерної політики та перспективи їх впровадження в Україні

Сушко А. І. Політика держави у формуванні культури громадянського суспільства: вибір стратегії

Польовий М. А. Системно-синергетична експланація біфуркації політичного процесу в країнах Північної Африки та Близького Сходу на початку 2011 року

Кормич А. І. Сучасні державотворчі теорії в Україні: тенденції та напрямки

Алікова О. М. Свобода як головний елемент формування громадянського суспільства

Береза А. В. Феномен інформації у суспільстві та державному управлінні

Чистякова Ю. В. Поняття "правовий знак" та його характеристика

Ткачук А. С. Деформації правосвідомості: їх сутність та наслідки

Форманюк В. В. Співвідношення локальних норм та звичаїв

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Кормич Б. А. Права людини в інформаційній сфері: міжнародні стандарти та їх конституційні гарантії в Україні

Короткий Т. Р. Норми «м'якого права» в механізмі охорони морського середовища

Мельниченко Н. О. Співвідношення принципу світськості освіти та права на отримання релігійної освіти у конституційному законодавстві країн-членів Європейського Союзу

Шеренговський Д. В. Поняття та сутність міжнародного конфлікту в науці про міжнародні відносини

Процун С. С. До питання про визнання збройного конфлікту в Афганістані після 11 вересня 2001 року збройним конфліктом міжнародного характеру

Сажієнко Н. В. Правові форми співробітництва держав у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя

Дворніченко Д. Ю. Влив членства Греції в Раді Європи на її суспільно- політичне життя

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Пехник А. В. Розподіл влади: теоретична концепція та практична реалізація в Україні

Колотвін П. О. Роль електронних мас-медіа у розвитку парламентаризму в Україні

Тельник М. В. Реалізація концепції національної держави в сучасному світовому політичному просторі

Єфтєні Н. М. Управління конфліктами та ефективне функціонування колективу

Некіга С. М. Правовий і політичний компроміс

Тимошенко В. О. Політичні злочини як елемент політичного життя

Ніколаєв В. С. Теоретичні аспекти військово-патріотичного виховання молоді в сучасній Україні

Каретна О. О. Специфіка та основні характеристики молоді в сучасному суспільстві

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Іванський А. Й. Відповідальність керівників в секторі державного управління фінансами

Злакоман І. М. Державний контроль якості інвестицій як інструмент інвестиційного регулювання

Паращевіна О. А. Співвідношення понять "юридична особа" та "колективний суб'єкт права" в контексті обґрунтування категорії "складовий колективний суб'єкт права"

Григор'єв В. А. Конституційне судочинство як спосіб конституційного контролю: історична ретроспектива європейської моделі конституційної юстиції в Україні

Нестерчук Л. П. Загальне поняття та визначення функцій судів загальної юрисдикції

Кіцен Н. В. Предмет перевірки справи вищестоящим судом як загальна умова перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили

Пархета А. А. Про однаковість судової практики: господарський аспект

Хижняк Є. С. Обставини, що підлягають доказуванню у справах про статеві злочини щодо неповнолітніх

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Цвігун Л. А. Правила тлумачення Галахи (єврейського релігійного права)

Турчин Я. Б. Проблема врегулювання державно-церковних відносин у працях О. Ейхельмана

Петришина Л. В. Жіночі ініціативи у публіцистиці другої половини ХІХ ст. щодо розвитку освіти в Україні

Міщук М. Б. Роль УСРП у процесі політизації жіночого руху (на прикладі функціонування Союзу українських працюючих жінок "Жіноча громада")

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"