Актуальні проблеми політики №54\2015

Актуальні проблеми політики №54/2015

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Структуризація освітньої системи в сучасному постіндустріальному суспільстві

Кормич Л. І. Формування нової системи геополітичних координат та місце в них України

Вітман К. М. Тенденції етнополітичної дезінтеграції в європейському просторі

Лазарович М. В. Теоретичні засади політико-правового забезпечення прав національних меншин

Климончук В. Й., Антропологічна форма здійснення політичних свобод

Кольцов В. М. Сучасні методологічні тенденції в порівнянні дизайну політичних систем

Феськов І. В. Глобалізаційні засади теорій конвергенції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Задорожній О. В. Міжнародно-правові оцінки історичних паралелей у контексті «самовизначення народу Криму»

Письменна В. О. Міжнародне право крізь призму солідаристського та структурно-функціонального підходів

Ахмедова Е. Р. Реформи партії справедливості та розвитку у світлі інтеграції законодавства Туреччини до законодавчої бази Європейського Союзу

Костенко В. О. Актуальні проблеми міграційної політики та підходи до їх вирішення на прикладі Європейського Союзу

Грабович Т. А. Значення проблем енергозабезпечення в міжнародно-правових відносинах

Кулачинський М. М. Сучасний напрям європейської політики Великобританії

Ткачук Ю. В. Транскордонне співробітництво як інструмент вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в рамках ЄС

Гайтан В. В. Структурна модернізація економічного та соціального потенціалу пострадянського простору

Скриль С. А. Трансформація політичних систем Латвії, Литви та Естонії в умовах інтеграції в європейське співтовариство

Каравайцева О. В. Виборча система постконфліктної Боснії і Герцеговини

Пісов М. П. Інтеграційні правопорядки в регіональних організаціях на прикладі НАФТА та АСЕАН

Плевако І. Г. Концепції та практична реалізація океанополітики країн МЕРКОСУР

Кан Д. С. Корейська проблема в контексті нової стратегії Китаю

Коваль Д. О. Реєстрація культурної та природної спадщини в рамках ЮНЕСКО

Зубченко Н. І. Добробут тварин та їх захист від жорстокого поводження: розвиток доктрини міжнародного права

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Польовий М. А. Нейромережеве моделювання функціонування міжнародних регіональних спільнот на прикладі ЄС

Долженков О. О. Сучасна демократія: проблеми та перспективи

Осипова С. А. Процес державоутворення в сучасному світі: особливості протікання та політичні ризики

Драшкович А. І. Прийняття владних рішень як відображення сутності легітимаційного потенціалу державної влади

Стоцький В. В. Вимушена демографічна переструктуризація в Україні: її причини та можливі наслідки

Семченко О. Р. Механізми інформаційного забезпечення стабільності політичної системи

Попова М. Ф. Децентралізація влади як механізм розвитку громад

Каретна О. А. Види взаємодії в рамках молодіжної субкультури

Співак М. В. Сучасний стан і проблеми внутрішньої політики охорони здоров’я в Україні

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Кормич А. І. Правові державотворчі ідеї епохи Київської Русі

Хаяли Р. І. Благодійницькі товариства кримських татар в правовому полі Російської імперії (кінець ХIХ – початок ХХ ст.)

Дзевелюк А. В. Удосконалення процесу кодифікації М. Ю. Чижовим

Опаленко Д. А. Історичний аспект дослідження категорії «державна влада»

Трач А. С. Структурні та історичні фактори пострадянських трансформацій

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"