Актуальні проблеми політики №55\2015

Актуальні проблеми політики №55/2015

Титульна сторінка

Зміст

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Дашевська О. В. Інформаційний вплив на геополітичне самовизначення країни

Кан Д. С. Проблема денуклеарізації Корейського півострова

Шишко О. О. BLACKSEAFOR: спроба кооперації в галузі регіональної безпеки

Сіра О. В. Теоретичний вимір поглядів на міжнародні відносини в АТР: основні напрями та практика їх застосування

Русова О. С. Роль країн Веймарського трикутника у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі: російський чинник

Сокур О. В. Європейська інтеграція: теоретичні засади та еволюція поглядів

Форманюк В. В. Становлення і еволюція соціальної політики ЄС

Кравченко В. Ю. Глобалізація і сучасне політичне насилля

Решина М. Г. Міжнародний конфлікт в соціальному та геополітичному вимірах

Баканова А. О. Особливості міжнародного становища Молдови на сучасному етапі

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Шерман О. М. Головний убір в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера

Рибалка С. В. Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні

Асланов С. А. Етнополітична стабільність у етнополітичній системі

Осипова С. А. Процес державотворення: підходи до визначення природи, поняття та структура

Білоусов О. С. Особливості прояву протестної активності громадян в сучасній Україні

Мордовець М. В. Активізм: умови виникнення суспільних рухів

Травлос Т. С. Основні політологічні теорії дослідження феномену «революція»

Трач А. С. Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом

Єхнич А. В. Інфокомунікаційні технології як чинник впливу на електоральний простір

Бокач В. М. Політична реклама та політичний паблік рилейшнз в контексті гармонізації політичних відносин

Семченко О. В. Механізми інформаційного забезпечення органів виконавчої влади

Скриль С. А. Функціонування державних інститутів в Україні у контексті європейських цінностей

Солових Є. М. Зовнішнє середовище як одна зі складових формування іміджу органу місцевого самоврядування

Мазанов В. В. Сучасний розвиток партійної системи Німеччини

Палінчак М. М., Лешанич М. М. Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку

Краснопольська Т. М. Механізм взаємодії церкви та держави в Україні: характеристика основних елементів

Шевченко С. А. Клерикалізація суспільно-політичної сфери в Україні

Колесник Ю. М. Сучасні теоретичні підходи до аналізу політичного транзиту

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Качура О. А. Суб’єктний склад органів, які здійснюють процедури адміністративної реєстрації в Україні

Захарчук О. З. Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування

Ясиновський І. Г. Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні

Бааджи Н. П. Цифровий ідентифікатор DOI як дієвий спосіб захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі

Співак М. В. Наукові підходи до державної політики у сфері охорони здоров’я в працях українських учених

Галкін І. Г. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів

Кантока М. Г. Запровадження інституту кримінального проступку в контексті сучасного реформування прокуратури

Голосов С. С. Процесуальне керівництво прокурором на стадії досудового розслідування

Хряпченко В. П. Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"