Актуальні проблеми політики №69\2022

Актуальні проблеми політики №69/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
Вдосконалення публічного управління в Україні в контексті діджиталізації: теоретичний аспект

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Цифрова дипломатія як основа нової публічної дипломатії

М. Б. Майка, І. Г. Гакало
Управління публічними фінансовими та економічними ресурсами як завдання державної служби

Ю. М. Манелюк, Д. Г. Пащенко
Антисемітизм як політична ідеологія: витоки і сучасність

У. В. Мовчан
Методологічні підходи до здійснення стратегічного планування політико-правового розвитку держави

А. О. Рубан
Теоретико-методологічні основи формування української ідентичності як фактору соціально-політичних змін сучасності

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

С. М. Наумкіна, П. Л. Гайдаєнко
Роль харизматичної сигналізації у контексті політичного лідерства в соціальних мережах

В. А. Воробйов
Інституційні детермінанти політичного представництва: партії, парламент, масмедіа

Ю. В. Завгородня
Трансформаційні уявлення про конфлікт в політичних процесах

О. О. Заславська, О. А. Посвістак, В. В. Налімова
Новий популізм як технологія політичного маркетингу політичних партій

Ю. А. Кокарча
Деструктивний вплив нових форм активності в соціальних мережах на політичну культуру

І. І. Петренко, О. І. Салтовський, В. М. Федорченко, В. В. Колюх
Особливості оцінювання публічної політики: уроки для України

А. М. Прохоренко
Ресурси впливу політичного відеоблогу на стан політичної культури

А. О. Сіленко, Н. В. Крук
Дистанційна освіта: альтернатива чи додаткові можливості традиційної освіти?

А. Б. Стичинська
Військово-політичне прогнозування як умова забезпечення національної безпеки держави

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

І. В. Габро, О. В. Шевчук
Інструменти екологічної дипломатії ЄС

О. Б. Соколовський
Особливості транскордонної співпраці України та Словаччини

Д. А. Чижов
Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у сфері національної безпеки

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Ю. В. Брайко
Неправомірна вигода як предмет зловживання владою або службовим становищем

С. О. Грицай
Цифрова гривня – становлення

А. М. Соцький
Процесуальний статус представника персоналу органу пробації в кримінальному провадженні

Н. В. Шелевер
Реалізація принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення в умовах пандемії COVID-19: досвід України та держав – членів Європейського Союзу


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"