Актуальні проблеми політики №70\2022

Актуальні проблеми політики №70/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов
Цифровізація освіти – сучасний тренд і суспільний запит: досвід України

Н. Б. Арабаджи
Правоохоронна функція Національної поліції

А. П. Гусак
Ресоціалізаційна направленість пенітенціарної пробації

А. В. Кісіль, К. О. Шпак, В. А. Мисливий
Місце прецеденту ЄСПЛ в системі джерел кримінального права України

Ю. Є. Ковний
Проблеми етнонаціональної політики в глобалізованому суспільстві

В. В. Ладиченко, О. В. Гулак, О. В. Артеменко
Підстави віднесення справ про публічні закупівлі до адміністративної юрисдикції суду

М. Б. Майка, Х. В. Пузяк
Суд касаційної інстанції як суб’єкт фінансових та господарських правовідносин

Е. В. Мамонтова, П. Л. Лисянський
Інспірований сепаратизм в Україні як політичне явище та наукова категорія

О. О. Онищенко
Теорії маніпуляції масовою свідомістю: «вікно Овертона» та «спіраль мовчання»

С. А. Потапенко
Резервування земель як ефективна функція управління земельним фондом України

А. О. Рубан
Вплив процесів глобалізації на розвиток громадянського суспільства

І. С. Сиводєд
Криміналістична характеристика правопорушень, які були вчинені на окупованій території України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. В. Бринюк
Роль і місце ґендерних вимірів управлінської комунікації в органах влади в системі державної політики

А. Г. Гольцов
Білоруський вектор у неоімперській геостратегії Російської Федерації

Ю. В. Завгородня
«Кіберконфлікти» та «політичні конфлікти»: співвідношення понять

А. В. Козьміних, А. М. Прохоренко
Загальна характеристика особливостей та проблем кібербезпеки в сучасній Україні

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська
Процес цифровізації в політиці: межі пізнання та особливості трансформації

К. В. Савон
Громадянське суспільство: національна специфіка

А. О. Сіленко, М. В. Сіленко
Роль інформаційних технологій в управлінні політичними, виробничими та освітніми процесами

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

А. В. Гарбінська-Руденко, О. А. Коцюба, О. Р. Небесна
Теоретико-правові аспекти сучасних напрямків бюджетної політики в Україні

С. О. Грицай
Віртуальний актив в Україні є засобом платежу?

Р. В. Кріль
Партнерство між митницею та бізнесом: витоки та перспективи реалізації

Н. А. Соловйова
Поняття спеціального правового режиму припинення діяльності неплатоспроможного банку

Н. В. Шелевер
Конституційне право на доступ до суду в умовах воєнного стану та пандемії COVID-19


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"