Актуальні проблеми політики №71\2023

Актуальні проблеми політики №71/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
«Держава в смартфоні» як тренд сучасних концепцій урядування та демократії: політична та правова практика України

Л. В. Возненко
Теоретичні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні

Д. Ю. Войцехівська
Державна політика у сфері релігійної освіти представників національних меншин півдня України у XVIІІ – на початку ХІХ ст.

О. Ю. Кравчук, Л. В. Матвієнко
Перспективи та шляхи реалізації процесу децентралізації держави

М. П. Куницький
Демократичні практики у західних та східних політиках: порівняльний аналіз

А. О. Рубан
Консолідація українського суспільства як вагомий чинник зміцнення державного суверенітету в умовах російсько-української війни

С. В. Степаненко
Напрями удосконалення митного контролю та переміщення товарів через митний кордон України

А. В. Шемчук
Політико-правові засади забезпечення політичної безпеки України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. В. Бринюк
Основні форми управлінської комунікації в органах влади з метою дотримання гендерних вимірів

Т. А. Грищенко, Д. П. Ожерельєва
Виклики епохи «пост-правди» як каталізатор трансформацій у політичній атмосфері США

Ю. В. Завгородня
Різновиди політичних конфліктів у кіберпросторі

М. Г. Карпушина, Р. В. Вереша, М. О. Чукмасова
Окремі аспекти міжнародного клінічного протоколу та відповідальності медичних працівників

О. В. Косов, Л. І. Кормич
Швейцарський досвід цифрової трансформації публічного управління (до розумного уряду): покращення співпраці органів влади з громадою

С. К. Костючков
Формування політичного бренду території засобами мас-медіа в умовах російсько-української війни (на прикладі Херсонщини)

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Індигенна демократія: від концептуалізації до інституціоналізації

І. О. Кресіна, К. М. Вітман
Міжнародно-правові засади диференційованої мовної політики в Європі

А. В. Кройтор
Роль консолідації еліти в процесі демократичного транзиту в Україні

Е. В. Мамонтова
Публічна аналітика як феномен медіа-дискурсу російсько-української війни

А. О. Сіленко, І. І. Залєвська
Соціально-психологічні фактори поведінки особистості в умовах вибухонебезпеки

А. І. Сушко, А. М. Прохоренко
Основні тенденції розвитку сімейної та молодіжної політики України: сучасні перспективи та виклики

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

М. О. Думчиков
Аналіз міжнародних нормативних актів в сфері встановлення кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння вчиненні в кіберпросторі

Ю. А. Кокарча
Трансформація інформаційного законодавства в процесі інтеграції до ЄС

В. А. Ліпкан
Геостратегія сучасного Китаю: на прикладі Ірану

В. В. Мироненко
Політичні властивості ракетно-ядерних програм як форми регулювання міжнародних безпекових відносин

Ю. О. Седляр, В. М. Ярошенко
Зовнішня політики держав: теоретичні засади дослідження питання

Ю. В. Цуркаленко
Поліцейські профілактичні заходи: необхідність їх активного впровадження в умовах євроінтеграції та проблеми реалізації

Ю. М. Манелюк, Н. В. Чубур
Вплив глобалізаційних процесів на трансформацію національної держави

В. П. Таркін
Особливості інформаційної війни РФ та український спротив

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

А. В. Гарбінська-Руденко, А. О. Майборода, Б. А. Казімірова
Правові аспекти відповідальності за порушення бюджетного законодавства

Н. В. Дараганова
Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці: шляхи удосконалення

Л. І. Мазуренко
Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців: нормативно-правове забезпечення

А. Ю. Ужитчак
Поняття, напрями, завдання кримінально-правової політики держави

О. С. Ховпун, Ю. Опімах
Представництво інтересів особи, яка перебуває у міжнародному розшуку


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"