Актуальні проблеми політики №44\2012

Актуальні проблеми політики №44/2012

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Наукові трактовки моделювання як методу дослідження та його застосування для аналізу процесу розвитку системи освіти

Завальнюк В. В. Трансформація теоретичних засад антропологічних досліджень у праві

Аракелян М. Р. Ефективність права як фактор, що визначає стан правозахисної діяльності держави (теоретичний аспект)

Кормич Л. І. Детермінанти процесу становлення правової держави в Україні

Крусян А. Р. Україна як соціальна держава: концептуальні положення та конституційно-правові реалії

Афанасьєва М. В. Методологічні підходи до дослідження феномена «виборча інженерія»

Гавриш Н. С. Теоретико-правові засади основних понять і термінів щодо раціонального використання та охорони ґрунтів

Кормич А. І. Сутність державницько-правових концепцій України ХХ ст. та їх вплив на сучасний державотворчий процес

Суханова Д. С. Сутнісна характеристика окремих видів презумпцій української правової політики

Ягунов Д. В. Паноптизм та сучасні пенальні практики (аналіз категорії свободи в суспільстві Постмодерну)

Бикова Я. А. Історичний підхід у сучасних процесах пізнання права

Горобець К. В. Структурність права як його універсальність

Співак Д. П. Сучасні теорії та моделі місцевого самоврядування

Форманюк В. В. Поняття локальної нормотворчості

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Короткий Т. Р. Екологізація міжнародного права крізь призму екологічних прав людини

Гріненко О. О. Розвиток європейського права на сучасному етапі

Чайковський Ю. В. Спільна міграційна політика країн-членів Європейського Союзу: напрацювання моделі, правове регулювання і участь у цьому процесі України

Сажієнко Н. В. Організаційно-правові форми співробітництва в галузі охорони здоров'я в рамках СНД

Юрійчук Є. П. Рішення Європейського суду з прав людини як індикатор зовнішньополітичної електоральної легітимації влади на пострадянському просторі

Колодін Д. О. Відповідальність за фальсифікацію виборчої документації за кримінальним законодавством європейських країн

Якубовська Н. О. Реформування сучасної міжнародної валютної системи в правовому контексті: проблеми та перспективи

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Вітман К. М. Етнополітичні конфлікти пострадянського простору: сучасний етап розв’язання

Словська І. Є. Організація і проведення слухань у комітетах Верховної Ради України

Проценко О. В. Демократія в сучасній Україні – партисипаторна чи делегативна, «сильна» чи «крихка»?

Дунаєва Г. О. Політична відповідальність у процесі взаємодії влади та суспільства: комунікативний вимір

Краснопольська Т. М. Основні теоретичні конструкти гендера

Самотуга А. В. Місце й роль держави у системі інституційно-організаційних гарантій прав і свобод людини (на прикладі США)

Каретна О. О. Політична активність молоді як умова соціально-політичних трансформацій в Україні

Лісовська М. М. Європейський досвід формування партійної символіки: минуле і сучасність

Мацкевич Р. М. Суспільне значення лобізму та основні типи представництва інтересів

Оверчук О. В. Активізація протестних рухів як вияв загострення соціальної напруги у світі

Хижняк Ю. В. Художня література в інтерпретації правового життя суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Кормич Б. А. Трансформація поняття та типології інформації в новому інформаційному законодавстві

Каплюченко Т. В. Становлення ринкового нагляду в Україні: сучасні потреби та механізм їх вирішення

Василенко М. Д. Господарсько-правове «руйнування» технологічних парків в контексті незабезпечення інноваційного законодавства України

Сидоренко М. В. Виникнення права на захист цивільних прав, свобод та інтересів

Щамбура Д. В. Поняття і характерні риси юридичних актів органів прокуратури України

Гуртієва Л. М. Етичний аспект кримінально-процесуальних відносин слідчого з суб’єктами кримінального процесу

Хижняк Є. С. Характеристика потерпілої малолітньої особи, щодо якої вчинено статеві злочини

Саінчин О. С. Аналіз структури криміналістичної характеристики серійних вбивств

Нижникова В. В. Удосконалення правового регулювання провадження в справах про порушення митних правил

Форманюк В. І. Поняття договору про надання правової допомоги адвокатом

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"