Актуальні проблеми політики №49\2013

Актуальні проблеми політики №49/2013

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Моделювання як метод дослідження системи вищої освіти

Кормич Л. І. Гендерні відносини: сутність та значення в суспільно-політичному розвитку

Кузьмин П. В. Інститути влади та громадянське суспільство: механізми, технології та перспективи взаємодії

Богданов В. С. Природа авторитарних проявів в сучасному соціально-політичному просторі

Долженков О. О. Політична та соціальна трансформація: взаємозв’язок та особливості

Бялоблоцький Збігнев Урядові кабінети та їх атрибути в контексті «зрілого» транзиту конституційного дизайну у Вірменії (1998-2012 рр.)

Білоусов О. С. Розвиток концепцій інформаційного суспільства: від формування теорії постіндустріалізму до сучасності

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Бондар О. М. Забезпечення безпеки громадян за межами держави в умовах політичної нестабільності та терористичних дій

Милосердна І. М. Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень

Олійник М. О. Моделі демократичних перетворень та особливості демократизації політичного процесу в Україні

Оверчук О. В. Вплив стереотипів на виникнення рухів протесту в Україні

Головченко А. В. Основні теоретико-методологічні підходи до аналізу політики країн Центрально-Східної Європи на шляху демократизації

Пальшков К. Є. Проблеми становлення багатопартійності в Україні

Хлівнюк Т. П. Сучасна система мас-медіа як умова досягнення соціального консенсусу

Блінцова В. О. Процес медіатизації політики та функції мас-медіа у сучасному суспільстві

Харечко І. З. Політико-правові аспекти доступу до публічної інформації в Україні через мережу Інтернет

Драшкович А. І. Особливості легітимації владного рішення в умовах демократичного переходу

Карпець Ю. В. Інститут лідерства як механізм впливу в політико-владних відносинах

Лазарев С. С. Концептуальні підходи до розуміння політичних ресурсів

Полухіна А. В. Дослідження ненасильницьких дій у сучасній вітчизняній політичній думці

Сурвілайтє Д. В. Правові основи процесу формування молодіжної політики

Демчук Д. В. Стадії та фактори політичного ризику: актуальні аспекти дослідження та аналізу

Гаджиєва Д. В. Поняття, ознаки та функції інституту політичного транзиту

Малінін В. В. Процес формування політичної ідентичності в умовах глобалізації: особливості та складові

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Туляков В. О., Пімонов Г. П., Балобанова Д. О., Полянський Є. Ю., Дмитрук М. М. Кримінальна політика України: концептуальні основи

Козаченко О. В. Спеціальні кримінально-правові заходи

Ягунов Д. В. Трансформація модуляцій кримінального покарання: від законності до убезпечення (філософсько-правовий аналіз)

Годованюк А. Й. Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту. Правові аспекти проблеми

Івченко К. А. Шляхи вдосконалення банківського законодавства України

Розман Ю. В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення приватно-правових спорів

Дарморіс О. М. Європейська стратегія зайнятості молоді

Андронова В. А. Виникнення індивідуальних трудових правовідносин за трудовим законодавством України

Бакаянова Н. М. Практичні та теоретичні питання визначення повноважень органів адвокатського самоврядування

Панфілова О. Є. Розслідування фактів зростання імпорту в системі адміністративних проваджень

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Хаялі Р. І. Політико-правовий статус Криму в програмних документах Тимчасового кримського мусульманського виконавчого комітету і татарської партії (березень – жовтень 1917 року)

Резнік О. І. Православне духовенство як соціальний стан українського суспільства другої половини XVII – XVIII cт.

Громовенко К. В. Історико-правовий аналіз військового найманства в античній, середньовічній та ранньомодерній Європі

Юрій І. А. Організація протидії торгівлі жінками на півдні Російської імперії в ХІХ ст.

Кройтор А. В. Умови та характер процесу інституціоналізації політичних партій в україні на початку хх століття

Мокін І. С. Абсолютистські аспекти гетьманату П. П. Скоропадського

Хижняк Ю. В. Правове життя радянського суспільства в фейлетонах М. А. Булгакова

Забеліна І. О. Поняття та сутність політичних криз: історико-бібліографічний аналіз

Дзевелюк А. В. Микола Юхимович Чижов про статус та призначення енциклопедії права

Кондратенко Ю. В. Правове регулювання забудови міських земель в законодавстві 1917-1940 років

Шевчук-Бєла Я. В. Правові основи політики Російської імперії у відношенні німецьких колоністів у Північному Причорномор’ї

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"