Актуальні проблеми політики №53\2014

Актуальні проблеми політики №53/2014

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Компетентнісний підхід в оцінюванні якості освіти в контексті нового Закону України «Про вищу освіту»

Кормич Л. І. Соціально-рольовий вплив статей на суспільний розвиток

Вітман К. М. Особливості процесу сепаратизації в Україні

Толстенко В. Л. Розвиток самоврядних начал у трансформаціях форми сучасної держави: теоретично-правові проблеми

Хома Н. М. Соціалізуючий вплив акціонізму: мистецько-політичний синтез в проекції моделювання політичної поведінки

Телелим І. В. Соціальний конструктивізм в поясненні походження політичних інститутів

Кравець Г. В. Посткомуністичні трансформації як новий тип процесу суспільно-політичних перетворень

Подзолков Ю. А. Громадський контроль публічної влади

Купцова І. І. Політико-правові засади права на протест

Санковська Т. І. Основні підходи до розуміння державного суверенітету

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Кориневич А. О. Кваліфікація ситуації в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській області з точки зору міжнародного гуманітарного права

Скриль С. А. Правове регулювання інститутів політичної системи в умовах глобалізації (на прикладі держав ЄС та України)

Емінов Р. Д. Оцінка можливих зовнішньополітичних та економічних наслідків для України в варіантах інтеграції з ЄС та ЄЕП

Кулачинський М. М. Британський захист сучасної України: гуманітарна допомога та «холодний розрахунок»

Бессараб Н. М. Компетентний суд як орган належної юрисдикції

Багацький Є. В. ЄС в Боснії: цілі та досягнення

Вакарчук К. В. Зовнішня політика Бразилії в період правління Д. Руссефф

Кан Д. С. Корейська проблема та інтеграційні процеси у Північно-Східній Азії

Юрескул В. О. Основні екологічні проблеми та шляхи їх подолання у міжнародних документах та на національному рівні

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Недбай В. В. Основні етапи розвитку комунікаційних технологій

Бедрак Н. М. Комунікативний вимір політичного представництва

Тимоць Б. Ю. Легітимізація політичних конфліктів в умовах демократії

Шерман О. М. Вага в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера

Ляшенко Є. О. Геополітичні фактори міжнародної міграції населення на початку XXI сторіччя

Маслов Ю. К. Ідеологічне підґрунтя трансформаційних процесів в системі влади країн ЦСЄ: політичний та економічний аспекти

Павлова В. О. Біженці як правова фігура в сьогоденній політиці України

Панасюк В. А. Особливості відбудови авторитарного режиму в сучасній Російській Федерації

Ковадло Н. П. «Великі» та «малі» стилі політики у сучасному українському соціально-політичному контексті

Мордовець М. В. Громадянська активність в Україні: динаміка та основні форми

Білоусов О. С. Громадські практики та специфіка їх використання у перехідних суспільствах

Пеньковська Н. К. Інституціоналізація парламентської опозиції як складова підвищення ефективності урядування

Єфтєні Н. М. Проблеми формування політичної культури в сучасному українському суспільстві

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Кормич Б. А. Формування правової бази щодо захисту інформаційного простору України в галузі телебачення і радіомовлення

Гаверський В. В. Правова основа державного регулювання інвестиційних процесів в Україні

Єрохов В. М. Особливості та зміст фінансово-правової відповідальності за порушення валютного законодавства

Задоя І. І. Атестація державних службовців – важлива складова проходження державної служби

Ізбаш О. О. Об'єкти інтелектуального права в добу цифрових технологій

Обушенко О. М. Окремі аспекти розвитку функції прокуратури на стадії досудового розслідування

Цимбалюк В. І. Переваги та недоліки впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб у законодавство України

Ягунов Д. В. Дотримання розумних строків на стадії досудового розслідування та захист прав потерпілого: окремі проблеми чинного кримінального процесуального законодавства та шляхи їх вирішення

Дейнека В. М. Примирні процедури з вирішення трудових спорів

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Кормич А. І. Проблеми державної влади та прав людини в правових концепціях України ХVІІІ століття

Хаялі Р. І. Вплив політичних процесів на еволюцію кримськотатарської політико-правової думки в питанні державного статусу Криму (січень – червень 1918 р.)

Корнієнко І. В. Історико-правова характеристика адвокатури у працях Є.В. Васьковського

Дзевелюк А. В. М. Ю. Чижов про походження і матеріальні джерела права

Попсуєнко Л. О., Шевчук-Бєла Я. В. Право та релігія в Візантії: проблеми співвідношення

РЕЦЕНЗІЇ

Богданов В.С. Рецензія на монографію: Іщенко М. П., Іщенко О. М. Соціально-політична енциклопедія

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"