Актуальні проблеми політики №65\2020

Актуальні проблеми політики №65/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ш. Ф. Ахмедова Человеческий фактор в политических конфликтах как источник информации

Ю. В. Завгородня Форми впливу на політичний конфлікт: теоретичний аналіз

Л. І. Кормич, А. І. Кормич Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті

Л. П. Шумна, І. А. Городецька, О. С. Дудченко Правові засади функціонування колегій міністерств радянської України в 1950–1970-х роках

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

А. М. Вайєр, А. В. Іванова Політичні технології як чинник процесу демократизації громадянського суспільства

А. В. Козьміних Інформаційні механізми євроінтеграційної політики України

О. В. Максимчук, С. С. Бондар Роль мас-медіа у формуванні політичних міфів

Е. В. Мамонтова, Є. Ю. Пєлєвін Наука і політика: етичні точки зіткнення

І. Ф. Новосельський Політико-правові засади функціонування нових медіа: світовий досвід та Україна

А. В. Пехник, А. В. Кройтор Реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в контексті становлення громадянського суспільства

А. О. Сіленко, Н. В. Крук ВІдкритий уряд: досвід Сполучених Штатів Америки та європейських країн

Н. О. Стеблина Репрезентація політичних акторів у цифровому політичному дискурсі України у 2019 році: формальний аналіз

А. І. Сушко, О. О. Каретна Формування політичної культури в період модернізму

О. М. Чубатенко Трансформація виборчих технологій у процесі формування інформаційного суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Кан Ден Сік Міжкорейські відносини: сучасний огляд

О. В. Кокорєв Визначення особливостей стану ліберальної демократії як передумова оцінки її якості в «молодих демократіях» ЄС

С. К. Костючков Пандемія короновірусної хвороби-2020: біополітична інтерпретація

В. І. Мельник Поняття та особливості адміністративно-правового механізму забезпечення функціонування системи економічної безпеки України

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська Азіатсько-Тихоокеанський регіон та проєкти його розвитку: кінець ХХ – початок ХХІ століття

М. А. Семенкова Міжнародні міграційні процеси як інструмент гібридного впливу: стан вивчення проблеми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

О. П. Гуйван, П. Д. Гуйван Правові гарантії вільного виявлення поглядів і думок у засобах масової інформації

N. M. Oleksiuk Principles of peacekeeping in NATO’s legal framework

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Г. А. Гончаренко Громадський контроль за сектором безпеки: адміністративно-правові засади, суб’єкти та проблеми реалізації


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"