Головна

Актуальні проблеми політики №57/2016

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Кормич Л. І. Політична криза в сучасній Україні: чинники впливу

Нестерчук Л. П. Внутрішня спеціалізація суддів – необхідний елемент поліпшення ефективності правосуддя українськими судами

Штуца В. М. Проблеми інтеграції економічної та екологічної політики України

Іванова А. В. Трактовки політичної толерантності в контексті гармонізації сучасних соціально-політичних відносин

Завгородня Ю. В. Політичний конфлікт та політична криза: теоретичний аналіз

Дзюбенко Ю. М. Проблеми визначення поняття та сутності демократичних та недемократичних режимів

Гринюк В. О. Доцільність як засада реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України

Роглєв Х. Й. Нормативно-правовий вимір розвитку туристичної індустрії в Україні

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Кормич Б. А. Структура та тенденції розвитку законодавства єс в сфері транспорту

Хорсуненко О. В. Нормативно-правове регулювання діяльності прокуратури держав-членів Європейського Союзу та її місце в системі органів державної влади

Наджат Серушт Роль и значение иракского Курдистана во внешней политике США

Романова О. В. Политика Европейского Союза в контексте возникновения угрозы международного терроризма

Розова Т. В., Гайтан В. В. Екологічні альтарнативи модернізації як глобалізаційний фактор

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Гаджиєва Д. В. Поляризація міжпартійної боротьби в сша в контексті президентських виборів 2016 року

Кройтор А. В. Проблеми демократизація внутрішньопартійної взаємодії в Україні

Максимець В. Є. Трансформація зовнішньої політики Словацької республіки

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Глушков В. О. Традиционалистский взгляд на встречу папы римского Франциска и патриарха рпц Кирилла

Корнієнко І. В. Євген Володимирович Васьковський: до 150-річчя від дня народження видатного представника Одеської школи права

Смазнова І. С. Глобалізація насильства: філософсько-правовий аспект


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"