Головна

 

Вчені-політологи та вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, політична наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Видання «Актуальні проблеми політики» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з політичних та юридичних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 27 травня лише у 5 видань з політичних наук:

Регіональні студії

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

Politicus

Китаєзнавчі дослідження

Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління

Та у 10 видань з юридичних наук:

Прикарпатський юридичний вісник

Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки

Juris Europensis Scientia

Право і суспільство

Науковий вісник публічного та приватного права

Юридичний науковий електронний журнал

Публічне право

Ампаро

Право та державне управління

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

Інформація про можливість подання статті в «Актуальні проблеми політики» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

Актуальні проблеми політики №68/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Kh. R. Martsikhiv, V. Yu. Voitovych
The concept and typology of political parties and party systems

Д. Ю. Войцехівська
Право на здійснення релігійних обрядів під час проходження військової служби представниками національних меншин Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Л. І. Кормич, К. В. Савон
Символічний аспект іміджу держави в політичній комунікації

Л. Дж. Магеррамова
Стратегия внешней политики Азербайджана

В. В. Мироненко
Науково-теоретичне осмислення проблем розповсюдження ядерної зброї у підходах західних вчених

О. О. Онищенко
Політичні технології іміджбілдингу – створення бренду

А. Ю. Ужитчак
Історичний досвід попередження у зарубіжних країнах злочинів, що вчиняються неповнолітніми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. М. Вітман, А. І. Кормич
Відеоблоги як інноваційний засіб політичної комунікації

М. В. Зєнкін
Проблема державного устрою і поділу влади в теорії Б. М. Чичеріна

М. А. Крутько
Організаційно-правові та матеріально-фінансові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні. Проблемні питання реалізації права колективної участі громади у вирішенні питань, що становлять предмет їх відання

Е. В. Мамонтова
Регалії верховної влади як інструменти легітимації політичного порядку

А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня
Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі

О. В. Шевчук
Політична маніпуляція: поняття, концепції, механізм реалізації

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Г. В. Воробйова, С. С. Зозуля
Зарубіжні тренди соціальної політики захисту ветеранів

А. А. Гриценко
Роль стратегічного мислення у зовнішньополітичному плануванні та управлінні

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська
Інтереси США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: кінець ХХ – початок ХХІ століття

M. A. Polovyi, Amiran Khevtsuriani
The nature and varieties of separatism in the modern world

O. Ya. Cheban
The impact of the Iranian presidents on Tehran’s nuclear policy

Актуальні проблеми політики №67\2021

 

Актуальні проблеми політики №68\2021

 

Актуальні проблеми політики №67/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
Концептуальні засади реформи публічної влади і управління та впровадження моделі «сервісної держави» в Україні

Г. І. Луцишин, М. П. Гетьманчук
Дослідження питання національної консолідації теоретиками українського націоналізму

О. О. Онищенко
Політичні технології та моральний вибір: етичні точки зіткнення

А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня, А. В. Кройтор
Трансформаційні процеси освітньої діяльності в умовах COVID-19

В. А. Явір
Політико-правова система крізь призму системного підходу

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Нигяр Агаева
Влияние социально-экономических реформ на формирование современной семьи (на примере Азербайджанской Республики)

М. М. Богаченко
Сучасні наукові концепції політичного менеджменту

Н. Ю. Горбенко
Медіатизація та вплив ЗМІ на політичний порядок денний

О. В. Єгорова
Проблеми формування неурядового сектору в Україні в умовах європейської інтеграції

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави

Ю. В. Левченко
Ґендерні квоти та представленість жінок в органах місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації

С. М. Наумкіна, К. П. Яворська
Траєкторія інституційного розвитку сучасної Росії: протистояння модернізації та традиціоналізму

О. О. Нікогосян
Політологічний аналіз місцевих виборів 2020 р. в Україні: уроки для партій і виборців

В. Є. Походєєва
Запобігання корупції в Україні крізь призму медіа: формування антикорупційного дискурсу як превентивний захід

О. О. Пучков, О. В. Уваркіна
Актуалізація особистості військового у реаліях каузальності політичних змін

К. В. Савон
Поняття «діджиталізація» в контексті цифрового уряду

В. П. Таркін
Окремі аспекти використання методів інформаційно-психологічної війни під час пандемії COVID-19

S. S. Teslenko
Political practices of transformation of East and Southeast Asia countries

N. N. Yagublu
Is libertarianism the new future? Analyzing ideological and philosophical roots of the libertarian thought in the United States

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

О. В. Данилюк
Методика раннього виявлення гібридних загроз в умовах агентурних заходів впливу РФ

N. O. Konopka, T. L. Strykhotskyi
Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation

В. Т. Хакімова
Європейський Союз в епоху постправди: діяльність East StratCom Task Force

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНОГО ПРАВА

М. Л. Логвиненко
Природа міжнародного приватного права та його місце у правовій системі

Ю. Е. Мамедов
Концепція прав дитини в ісламській правовій системі

О. Б. Соколовський
Особливості захисту прав національних меншин у Республіці Польща

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Н. А. Мирошниченко, Н. В. Басалюк
Покарання за злочини: новий концепт

Актуальні проблеми політики №66/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов Інформаційно-комунікаційний чинник сучасної політики та його роль у сфері освіти

О. В. Шевчук Індиферентність політичних технологій: структурний і функціональний виміри

О. О. Онищенко Тенденції та критерії впровадження виборчих технологій в Україні

І. С. Сиводєд Криміналістична класифікація вбивств військовослужбовців під час особливого періоду

Н. Р. Смірнова Муніципальні веб-сайти як інструмент сучасного урядування

О. В. Аліксійчук Оцінювання ефективності регіональної соціальної політики: теоретико-методологічні моделі

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

В. В. Гайтан Транскордонне співробітництво в контексті децентралізації місцевого самоврядування: політико-правовий аспект

А. В. Іванова Політико-правовий стан західної моделі політичної толерантності в умовах кризи

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна Компоненти електронної демократії в умовах переходу до електронного правління

Е. В. Мамонтова, О. О. Ковальова Клієнтелізм як політико-психологічний феномен

Ю. П. Мельник Політична відповідальність суб’єктів виборчого процесу

В. О. Пашков Політика у сфері вищої освіти Іспанії за часів диктатури Ф. Франко

М. М. Бурдюг Чинники зростання популізму в умовах ліберальної демократії

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Б. В. Сулим Українсько-австрійські відносини крізь призму взаємовідносин із Федеративною Республікою Німеччина

М. В. Яковлєв Минуле як відображення концепцій сучасності в міжнародних відносинах: обмеження та можливості презентизму

К. В. Савон Вплив політики «м’якої сили» на імідж держави

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Г. В. Берченко Застереження Конституційного суду України як елемент процедури внесення змін до Конституції України

Р. М. Кондратенко Роль публичной дипломатии в украинско-белорусских отношениях

К. М. Мішеглина Європейські стандарти морської політики та розвиток морської доктрини України


Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"