Головна

Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Білоус О. В. До питання про зв’язок між об’єктом тлумачення права та способом тлумачення права

Герус М. М. Судова система і кримінально-процесуальні аспекти проваджень у кримінальних справах в урср у післявоєнний період (1945–1958 роки)

Дурнов Є. С. Становлення та розвиток адвокатури в радянській Україні (1919–1939 рр.)

Клименко О. В., Патратій О. В. Історія розвитку правового регулювання фінансування медичних послуг на теренах України (дорадянський період)

Кощинець В. В. Юрисдикційний процес у теорії права

Наставний Б. Е. Теоретико-правові та практичні аспекти процедурних помилок у використанні законодавчої техніки

Погосян М. А. Когнітивні ознаки і дефініція правової комунікації суб’єктів судової, правоохоронної i правозахисної діяльності

Сторожук Д. А. Вплив глобалізаційних процесів на правовий прогрес: антропологічні та аксіологічні передумови

Цукан О. М. Генеза поняття «транскордонне співробітництво» в європейському праві

Шевченко В. С. Проблеми здійснення судочинства державною мовою в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Горчанюк О. С. Ґендерна рівність як соціальне та правове явище

Каплін С. М. Соціальне партнерство в демократичній державі: конституційно-правовий аспект

Кравченко Т. А. Принцип народного суверенітету в механізмі легітимації державної влади

Михалчич В. М. Правове забезпечення інституційної незалежності Національного банку України

Петренко П. Д. Місце виконавчої влади в сучасній структурі державної влади України

Пришляк М. І. Про співвідношення понять «правова допомога», «юридична допомога», «професійна правнича допомога»

Сердюк Н. А. Рівень розвитку громадянського суспільства як показник правової, соціальної держави

Станік С. Р. Юридична відповідальність народних депутатів України як елемент їхнього конституційно-правового статусу

Фетько Ю. І. Ґенеза правової регламентації міжнародного співробітництва місцевих органів публічної влади

Шморгун О. С. Конституційне право особи на соціальний захист (поняття і зміст)

Ярошенко О. І. Окремі аспекти правового регулювання міграційних процесів і протидії нелегальній міграції

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Басай О. В. Реалізація принципу судового захисту цивільних прав та інтересів

Бондаренко О. М. До характеристики гарантій вирішення податкового спору

Головко К. В. Систематизація муніципального законодавства України: визначення поняття

Гуйван П. Д. Темпоральний аспект судового розсуду як механізму справедливого судочинства

Зварич Р. В. Регулятивна функція права в традиційній правовій сім’ї

Копитова О. С. Мета та призначення судового правозастосування: теоретичні аспекти

Луців М. С. Загальнотеоретична характеристика поняття та способів захисту майнових прав інвесторів у сфері будівництва житла

Менджул М. В. Принципи сімейного права в Естонії, Латвії та Литві

Ніколаєнко І. Р. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав пасажирів під час перевезень у міському та приміському сполученні

Орел А. О. Ретроспектива зародження нотаріального посвідчення договору дарування

Устюшенко С. Е. Поняття та ознаки судових витрат у цивільному процесі

Шимон Л. С. Про визнання страхування особистим видом забезпечення виконання зобов’язання

Шуляк Д. О. Захист інвестицій у країнах-членах Європейського Союзу та можливість застосування їхнього досвіду в Україні в контексті економічної безпеки


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"