Головна

Прикарпатський юридичний вісник №2/2016

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гладун Г.І. Соціокультурне обґрунтування юридичної допомоги

Федін М.І. Особливості правового статусу Православної церкви в Польщі (1921–1939 рр.)

Ярунів М.І. «Свобода волі» як прояв екзистенції людини в правовій реальності

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Віткова В.С. Суб’єкти конституційного права на медичну допомогу

Дешко Л.М. Генеза конституційного права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій

Добренька Н.В. Проблеми реалізації прав особами з особливими потребами

Машталір Х.В. Судова система італійської республіки: політико-правовий аналіз

Француз-Яковець Т.А. Чому Україна – не Швейцарія? Або роль демократії, парламенту та громадянського суспільства в житті держави

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Гоцанюк О.І. Оборотоздатність та охороноздатність майнових прав на об’єкти промислової власності: співвідношення понять

О.В.Зубрицька Філософсько-правова імперативність полівимірності суспільних моделей сім’ї в рамках ювенальної юстиції

Нікончук А.М. Правове регулювання діяльності управителів багатоквартирними будинками

Цюра В.В. Правова природа представницьких повноважень органів і посадових осіб юридичної особи

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Крамар Р.І., Скриньковський Р.М. Діагностика ефективності системи екологічного менеджменту промислового підприємства та відповідальність за порушення норм екологічного законодавства

Літовченко В.С. Історія становлення адміністративно-правового регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України

Михайленко Д.Г. Обґрунтування необхідності дії норм механізму фінансового контролю щодо осіб, які припинили виконувати функції держави, або місцевого самоврядування

Шинкаренко Н.В. Національне антикорупційне бюро України як суб’єкт запобігання корупції

Щавінський В.Р. Співвідношення інтересів держави, суспільства, окремого індивіда у рамках адміністративного права та процесу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Білокінь Р.М. Кримінальне процесуальне правопорушення як фактична підстава кримінальної процесуальної відповідальності

Ващук О.П. Особливості верифікації даних у судовому провадженні першої інстанції

Котяй Т.В. До питання видів тлумачення кримінального закону та суб’єктів його здійснення

Куцкір Г.М. Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні: поняття, сутність та процесуальні особливості його застосування

Остропілець В.Р. Принципи взаємодії органів досудового розслідування МВС України з іншими правоохоронними органами

Садова Т.В. Учасники кримінального провадження, що здійснюють функцію обвинувачення в кримінальному провадженні України і Польщі

Севостьянова Н.І. Право на самовизначення як один із критеріїв державності

Сердюк В.П. Відеоматеріали у кримінальному провадженні України та захист прав людини

Стєбєлєв А.М. Міжнародний і закордонний досвід відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному процесі

Шарнін А.В. Поняття та види методів організації діяльності органів досудового розслідування МВС України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Герасимчук Н.В., Хонін В.М. Генезис системи міжнародних інституцій. Частина 2

Зайченко Ю.І. Роль організації економічного співробітництва та розвитку у захисті економічної конкуренції на міжнародному рівні

Краснов Є.В. Ратифікація конвенції міжнародної організації праці № 102 як вектор вдосконалення системи соціального забезпечення України на шляху до євроінтеграції

Ярова А.О. Міжнародно-правова відповідальність держав за забруднення морського середовища в аварійному випадку (практика держав)


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"