Головна

Прикарпатський юридичний вісник №4/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кладченко А. О. Перехідний етап становлення антикорупційного законодавства України (1996–2004 роки)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Швець Ю. Ю. Порядок та підстави обмеження конституційного права особи на охорону здоров’я в законодавстві України та зарубіжних країн

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Жданкіна Л. К. Недопустимість припинення цивільного зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог

Кимлик Н. В., Вергун О. І. Правові наслідки невиконання або неналежного виконання договору оренди транспортних засобів за цивільним законодавством України

Кравчик М. Б. Процедурні особливості повернення судового збору в Цивільному судочинстві України

Цицюрська Ю. К. Особливості відповідальності управителя та установника управління за договором управління цінними паперами

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берназюк О. О. Напрями застосування та види цифрових технологій у праві

Браславський Р. Г. Вплив принципу стабільності на регламентацію відносин у податково-правовій сфері

Вернигора В. В. Зарубіжний досвід правового регулювання військово-службових відносин під час особливого періоду

Гончаренко Г. А. Визначення та надання статусу учасника бойових дій співробітникам Служби безпеки України, які брали участь в антитерористичній операції: особливості адміністративно-правового врегулювання

Дорошенко Д. П. Функції податково-правового примусу

Коров’як О. Я. Публічне управління у сфері фінансів України

Ткачук Т. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах позаблокового статусу

Хомиишин І. Ю. Запровадження інституту освітнього омбудсмена в Україні

Шишканов О. А. Особливості встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Шумейко І. П. Напрями підвищення значення суб’єктів публічного адміністрування в Україні в превенції та фіксації порушень корпоративних прав

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Курилюк Ю. Б. Деякі сучасні кримінально-правові та кримінологічні аспекти забезпечення прикордонної безпеки держави

Магас Н. З. Способи зменшення латентності корупційної злочинності

Чугуніков І. І. Поняття об’єкта злочину та проблеми правозастосування

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Бобік В. П. Презумпція забезпечення доведеності вини як одна з фундаментальних засад кримінального провадження: особливості та значення

Касапоглу С. О. Щодо стадій реалізації норм кримінального процесуального права


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"