Головна

Прикарпатський юридичний вісник №3/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бичковський Є. Л. Науково-практичний коментар: роль та значення у правовому житті України

Іляшко О. О. Деякі особливості правової політики держави в умовах гібридної війни

Мішегліна В. М. Класифікація правових символів як семіотичної ознаки сучасної держави

Налуцишин В. В. Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Магновський І. Й. Особливості референдної демократії в Україні: конституційно-правовий аспект

Неуров А. О. До визначення тенденцій конституційного розвитку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Браславський Р. Г. Принцип міжвідомчого співробітництва контролюючих органів у контексті відносин, пов’язаних з уникненням подвійного оподаткування

Булгаков О. С. Становлення та розвиток інституту патронатної служби в Україні: окремі проблеми

Буряк К. М. Причини й умови перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні

Волк Н. В. Стандартизація, сертифікація та ліцезування як управлінський процес фармацевтичної галузі України

Губанов О. О. Напрями модернізації державної служби та управління людськими ресурсами, сформульовані в документі SIGMA «Принципи державного управління»

Дамірчиєв М. І. Класифікаційні критерії диференціації органів, що беруть участь в організації обігу публічних коштів: правові аспекти

Денисова А. В. До питання про особливості адміністративного нагляду органів виконавчої влади в екологічній сфері

Калугин Є. П. Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення виконання рішень про накладення адміністративного штрафу за порушення у сфері безпеки дорожнього руху та шляхи його запозичення в законодавство України

Легеза Ю. О. Досвід зарубіжних країн зі здійснення публічного управління щодо оподаткування діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів

Легенький М. І. Адміністративні процедури як чинник забезпечення якості надання освітніх послуг

Лесько Н. В. Насильство щодо дітей у глобальній мережі Інтернет

Лук’янцев С. О. Трансформація правового регулювання податку на прибуток підприємств: податковий та бюджетний аспекти

Островський С. О. Особливості організації взаємодії Національної Гвардії України зі Збройними силами України

Соболєва І. В. Прокурор в адміністративному процесі: реалізація його процесуального статусу

Хоменко А. В. Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення спорів з використання природних ресурсів: постановка проблеми

Цвіркун Ю. І. Значення адміністративних процедур при вирішенні публічно-правових спорів із колегіальними суб’єктами публічної адміністрації

Шоптенко С. С. Щодо змісту поняття «правоохоронний орган»

Шумейко І. П. Суб’єкти адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних прав в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Діордіца І. В. Напрями державної політики кібербезпеки

Корсун В. П. Деякі аспекти предмета злочину за безгосподарське використання земель

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Запотоцький А. П. Організація і тактика проведення обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Саленко О. В. Судове адміністрування в Україні крізь призму міжнародних стандартів


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"