Головна

До уваги авторів всеукраїнського науково-практичного фахового збірника наукових праць

«Актуальні проблеми політики» (Категорія «Б»)!

Редакція збірника наукових праць «Актуальні проблеми політики» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою збірника. 

До 29 березня 2024 року приймаються статті до № 73 збірника наукових праць «Актуальні проблеми політики» за 2024 рік.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.

2. Обсяг статті – 1018 сторінок (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).

3. Відомості про автора мають містити orcid-код. Якщо автор не має цього коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

4. Посилання на джерела в тексті подаються у круглих дужках із зазначенням: прізвище автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінка, з якої здійснюється запозичення (Бібіков, 2010, С. 25). Посилання на декілька джерел одночасно подаються через крапку з комою (Бібіков, 2010; Петров, 2007; Іванов, 2015), сторінки зазначаються за необхідності. Використані джерела розташовуються в списках за алфавітом та не нумеруються. У статті мають бути посилання на іншомовні джерела.

5. Наприкінці статті розміщується список використаних джерел та його транслітерована і перекладена англійською версія (References), оформлені згідно з угодами APA (American Psychological Association).

6. Наприкінці тексту після літератури розміщуються назва статті, анотації (обсяг: 1800 знаків кожна), ключові слова (до 5) українською та англійською мовами.

 

 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 

 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 349.2

1. Теоретичні аспекти розвитку права та політики

Є. Ю. Подорожній

orcid.org/0000-0003-1677-1937

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри адміністративного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ

 

ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

В умовах розбудови України на демократичних, правових засадах одним із головних завдань для неї є всебічне забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, підтримка суспільного порядку та захист соціальних цінностей... (Малиновський, 2003, С. 576).

Література

1. Малиновський В.Я. Державне управління: навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. та перероб. Київ : Атіка, 2003. С. 576.

References

1. Malynovskyi V.Ia. (2003) Derzhavne upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Public administration: a textbook]. Kyiv: Atika. [in Ukrainian]

                                                                                                          Анотація
     Подорожній Є. Ю.
До питання принципів формування інституту юридичної відповідальності.Стаття.
   У
статті розглянуто поняття і сутність принципів у розрізі правової науки та теорії державного управління, запропоновано визначення та перелік основних принципів формування інституту юридичної відповідальності.
     Ключові слова:
юридична відповідальність, принципи, принципи державного управління, принципи права, принципи юридичної відповідальності.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

                                                                                                         Summary
       Podorozhnii Ye. Yu. To the issue of formation principles of the institute of legal responsibility. – Article.
     
The article discusses the concept and essence of the principles in terms of legal science and public administration theory, it is proposed the definition and list of basic principles of formation of institute of legal responsibility.
        Key words: legal responsibility, principles, principles of state governance, principles of law, principles of legal liability.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

 

РУБРИКИ ЗБІРНИКА:

  • Теоретичні аспекти розвитку права та політики
  • Актуальні проблеми функціонування соціальних та політичних інститутів
  • Актуальні проблеми міжнародного права, міжнародних відносин та безпеки
  • Актуальні питання публічного та приватного права

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у науково-практичному фаховому збірнику наукових праць «Актуальні проблеми політики» №73 за 2024 рік необхідно до 29 березня 2024 року відправити на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  наступні матеріали:

1. заповнити довідку про автора;

2. статтю;

3. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску (після проходження статтею рецензування).

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

___________________________________________________________________________________________________

Електронна версія збірника буде розміщена на сайті до 29 травня 2024 р.

Друкована версія збірника буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 29 червня 2024 р.

___________________________________________________________________________________________________

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 1000 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість друкованого примірника – 600 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Редакція збірника наукових праць «Актуальні проблеми політики»

Адреса: вул. Академічна 2, каб. 404, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 050 164 53 79

Час роботи: Пн-Пт 08.00-17.00 (крім святкових днів)

Електронна адреса: www.app.nuoua.od.ua

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 Інформація для авторів  

 


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"