Головна

Прикарпатський юридичний вісник №2/2015

Титульна сторінка

Зміст

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бані-насер Фаді Сутність палестино-ізраїльського конфлікту та міжнародно-правові механізми ООН щодо його мирного врегулювання

Грималюк П.О. Недоліки використання актів «м’якого права» (“soft law”) у праві Європейського Союзу

Дутка Г.І. Предметна регламентація закону

Клименко А.Л. Щодо питання про конституційні гарантії права людини на соціальне забезпечення

Ковальська В.В. Регулювання діяльності спеціальних місій у міжнародному праві

Лаговський В.М. Характеристика механізму держави та місце судової влади в ньому

Подорожній Є.Ю. Сутність механізму правового регулювання юридичної відповідальності

Припхан І.І. Конституційний захист моральності населення

Сагун А.В. Правовий статус суб’єктів судової системи України як об’єкта забезпечення законності

Садова Т.В., Савченко В.А. Гармонізація законодавства України та країн європейської співдружності у сфері здійснення провадження в кримінальних справах

ЦИВІЛЬНЕ І ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Абрамов М.В. Заподіяння смерті як підстава для усунення від права на спадкування

Бурлака О.С. Види соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні

Джуган В.О., Коритко Л.Я. Теоретико-правові характеристики цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення в Польщі

Луцький А.І. Право інтелектуальної власності на об’єкти архітектурної діяльності

Піцик Х.З. Обов’язки спадкодавця при спадкуванні за законом

ТРУДОВЕ ПРАВО, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Мендик Л.В. Юридичний механізм реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушеннями

Могилевський Л.В. Місце трудового права у системі національного права

Юрчишин Н.Г. Юридична природа лісового сервітуту

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Воробйов Р.А. Завдання миротворчої діяльності як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Гончаров Є.С. Теоретичні засади правоохоронної діяльності у сфері забезпечення безпеки у прикордонних районах держави

Дрозд О.Ю. Удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності в контексті міжнародного досвіду

Коваль Д.О. Окремі проблеми організації й функціонування адміністративної юстиції в Україні

Кошиков Д.О. Юридичні гарантії діяльності підрозділів поліції особливого призначення

Лазур Я.В. Правове регулювання інформаційних відносин до питання про доступ громадян до інформації у сфері публічного управління

Левченко О.В. Адміністративна процедура як правова форма надання адміністративних послуг: поняття, ознаки та співвідношення із суміжними правовими поняттями

Олійник С.В. Зміст термінологічного апарату сучасного антикорупційного законодавства

Романюк А.Б. Особливості процесуальної форми судового провадження у справах про адміністративні правопорушення

Святоцька В.О. Адвокат в адміністративному процесі України: особливості закріплення та реалізації процесуального статусу

Сербин Р.А. Феномен понять «засновники» та «учасники» благодійних організацій

Тімашов В.О. Захист авторського права в мережі Інтернет: адміністративно-правовий аспект

Хромова К.І. Сучасна корупція та система протидії: адміністративно-правовий аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Авраменко С.М. Особа злочинця у злочинах, пов’язаних із розбещенням неповнолітніх

Березнер В.В. Спеціальна конфіскація як захід кримінально-правового характеру в боротьбі з підкупом працівника підприємства, установи чи організації

Мальована Я.П. Засоби протидії правопорушенням неповнолітніх у праві козацько-гетьманської держави

Шкута О.О. Нормативно-правове забезпечення функціонування пенітенціарної системи України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Габлей Н.Г. Деякі аспекти участі засудженого в касаційному провадженні

Дердюк Б.М. Співвідношення огляду з іншими слідчими (розшуковими) діями

Сердюк В.П. Розвиток законодавчого забезпечення використання відеозапису у кримінальному провадженні України

Томин С.В. Історія розвитку інституту кримінально-процесуальної профілактики в другій половині ХХ–ХХІ століття

Шкрибайло М.В. Поняття та криміналістична класифікація шахрайств у сфері працевлаштування

 


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"