Головна

Прикарпатський юридичний вісник №3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бейгул А. Г. Історичні передумови формування правових засад діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Кузь С. В. Теоретико-методологічні засади функціональності в сучасній юридичній науці

Тихоненков Д. А. Судова реформа 1864 р. та прокурорський нагляд за слідством у сучасній Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Віткова В. С., Чупрова К. О. До питання конституційно-правового регулювання статусу засобів масової інформації в Україні

Кириченко Ю. В., Хохлова Т. М. Конституційно-правове регулювання права на повагу гідності в Україні та європейських державах

Рижук І. В. Аналіз правового регулювання депутатського імунітету в Україні та зарубіжних країнах

Чехович Т. В. Основні вимоги щодо застосування принципу рівності громадян перед законом в юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Калюжна В. В. Цивільно-правова характеристика об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як юридичної особи особливого виду

Липець Л. В., Вартман Л. Г. Проблеми правового регулювання сурогатного материнства

Павлова Ю. С. На шляху до набуття електронними доказами самостійного правового статусу: ретроспективний аналіз

Пасайлюк І. В. Змагальність сторін як основний принцип цивільного судочинства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Береза В. В. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Будь О. А. Характеристика системи превентивних поліцейських заходів крізь призму норм адміністративного законодавства України

Буряк І. В. Правове регулювання етапу підготовки до прийняття рішення про надання місцевої гарантії

Голобутовський Р. З. Судова влада в Україні: підходи до розуміння поняття

Кадникова Г. В. Адміністративні процедури як елемент правового режиму доступу до публічної інформації

Кушнір І. П. Організаційно-правові питання забезпечення захисту інформації в інформаційних системах Державної прикордонної служби України

Погребняк О. Г. Перспективи законодавчого урегулювання адміністративних процедур у сфері реєстрації актів цивільного стану

Ростовська К. В. Поняття та зміст компетенції суб’єктів державної антикорупційної політики

Сарибаєва Г. М. Ґенеза дослідження систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині: основні етапи та тенденції

Скрипа Є. В. Напрями вдосконалення державної політики у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Тогобіцька-Громова А. А. Адміністративно-правові засади публічної служби в органах прокуратури

Яблуновська К. М. Публічно-правова сутність та зміст права громадян України на свободу пересування та вільного вибору місця проживання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Біліченко В. В. Роль поліцейського в соціальному забезпеченні у разі насильства

Жерж Н. А., Стельмах В. С. Сучасний стан вчинення злочинів проти правосуддя слідчим або працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність

Калатур М. В. Удосконалення нагляду та контролю за додержанням законності слідчими підрозділами правоохоронних органів України

Коваленко А. В. Наукові засади здійснення кримінологічного моніторингу: сутність і значення для діяльності Національної поліції України

Метельський І. Д. Кримінально-правовий статус працівника правоохоронних органів України: проблеми розуміння та перспективи вдосконалення

Плужнік О. І., Корнієнко М. В. Актуальні питання захисту прав дітей кримінально-правовими заходами

Проценко В. В., Проценко І. В. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти злочинів, пов’язаних із донорством органів або тканин людини

Сачко О. В. Європейські стандарти верховенства права та доктринальні проблеми провадження на підставі угод у кримінальному судочинстві

Чернишов Г. М. Кіберзлочинність як виклик глобалізації та загроза світовій безпеці: теоретичні основи дослідження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Веселов М. Ю., Брик А. В., Мартиненко В. О. Проблеми кореляції регламентації журналістської діяльності із кримінальним процесуальним законодавством

Градовська М. О. Актуальні питання протидії корупції як напряму реалізації міграційної політики України

Коваль А. А. Аналіз сучасного стану дотримання прав людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Кудінов С. С. Сутність та перспективи інноваційного розвитку державної системи боротьби з тероризмом

Ламах Т. В. Сучасна практика проведення судових експертиз за кримінальними провадженнями про масові заворушення

Мусієнко О. Л., Григоренко А. О. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених службовими особами

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Асірян С. Р. Взаємодія Ради ООН з прав людини з Верховним комісаром і Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини

Мадзігон Н. В. Особливості імплементації норм міжнародного права щодо міжнародних злочинів

Репецька О. І. Вплив політичної доктрини «Естрада» на міжнародно-правові норми визнання урядів


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"