Головна

«Актуальні проблеми політики» (Категорія «Б») – наукове фахове видання в галузі юриспруденції та політології, у якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень наукові, науково-педагогічні й практичні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів.

Видання було засновано в 1997 році Національним університетом «Одеська юридична академія».

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми політики» присвячений теоретичним аспектам розвитку права та політики; актуальним проблемам міжнародного права, міжнародних відносин, безпеки та глобалістики; проблемам функціонування соціальних та політичних інститутів; проблемам публічного та приватного права України.

ISSN 2616-406X (Print)

Національний університет «Одеська юридична академія» є наступником багатих традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще 1847 року (часу існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею – першого вищого навчального закладу Одеси). У 1865 році юридичний факультет увійшов до складу Імператорського Новоросійського університету. У 1997 році, коли юридичній науці й освіті в Одесі виповнилося 150 років, Юридичний інститут Одеського держуніверситету було перетворено на Одеську державну юридичну академію. Уже через рік цей вищий навчальний заклад придбав членство в Асоціації європейських університетів, а в 2000 році академія отримала статус національного вищого навчального закладу. Указом Президента України від 2 вересня 2010 року № 893/2010 Одеську національну юридичну академію було реорганізовано в Національний університет «Одеська юридична академія».

За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Національний університет «Одеська юридична академія» має ліцензію й сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у тому числі іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство».

 

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"