Головна

Прикарпатський юридичний вісник №6-1/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Барановський О. В. Історико-правовий аналіз становлення та розвитку системи управління та організаційно-штатного забезпечення діяльності міліції незалежної України

Бондаренко А. І. Європейський суд з прав людини в механізмі правозахисної функції держави

Vodopian T. V. Meaning and Sources of Power in Mediation

Івченко Ю. В. Національна свідомість і патріотизм як чинники відродження Української держави

Липовець Ю. О. Толерантність у діяльності поліції України

Лісна І. С. Вплив суспільного устрою на право Київської Русі

Мазаракі Н. А. Зміст принципу конфіденційності медіаці

Матвійчук А. В. Проблеми розуміння обов’язків держави як правової категорії

Ошкадеров І. Г. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав людини та громадянина в умовах правової модернізації

Пряміцин В. Ю., Погорілий Р. Р. Реалізація права на вищу освіту

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гринь А. Принцип пропорційності та основні стандарти проведення негласних слідчих дій у світлі конституційних гарантій прав людини

Нестерович В. Ф. Проблеми та перспективи прийняття Виборчого кодексу України

Пирога І. С. Виборчий бар’єр і представництво виборців

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Абрамов М. В. До питання співвідношення спадкування за правом представлення та усунення від права на спадкування

Артем’єва Н. П. Становлення правової допомоги в цивільному процесі за доби незалежності України

Бойків І. М. Особливості доказування у справах про встановлення факту перебування подружжя у фактичних шлюбних відносинах

Гуйван О. П. Превентивний правовий захист інформаційних ресурсів: особливості регулювання

Зайцева-Калаур І. В. До питання про недійсність авторського договору

Захаров П. С. Cутність доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Коваленко І. А. Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: компаративістський аспект

Криса М. В. Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням

Лєзін Є. Є. Порядок судового забезпечення доказів у цивільному процесі в Україні

Лукасевич-Крутник І. С. Поняття та особливості допоміжних транспортних договорів

Москалюк Н. Б. Гносеологічні аспекти націоналізації в системі набуття прав державної власності

Соколов О. М. Юрисдикційний захист майнових прав внутрішньо переміщених осіб

Цвігун І. М. Правова природа та зміст договору іпотеки земельної ділянки

Цопіна Н. Л Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бортник С. М. Проблеми правового регулювання робочого часу поліцейських

Величко Л. Ю. Проблема поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці військовослужбовців

Костюченко О. Є. Соціальний вимір трудового права

Сервецький І. В., Назаренко О. Л. Соціально-психологічна реабілітація співробітників (працівників) оперативних підрозділів Служби безпеки України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Браславський Р. Г. Нормотворчі матеріальні принципи податкового права

Дука В. В. Право на звернення осіб, які не є громадянами України, при перетинанні державного кордону

Кригіна Д. Г. Транспортний податок: проблемні аспекти запровадження

Морозова В. О. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Державної виконавчої служби Украни: проблеми удосконалення

Нечаєв В. Е. Юридична природа класифікацій публічних послуг, що надаються підрозділами Національної поліції України

Цвіркун Ю. І. До питання здійснення судового контролю за діяльністю виборчих комісій під час місцевих виборів

Юровська В. В. Диспозитивний метод адміністративного права як орієнтир подальших реформаційних процесів у сфері публічної адміністрації


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"