Головна

Прикарпатський юридичний вісник №1/2011

Титульна сторінка

Зміст

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кафарська О.Б. Нормативно-правова основа громадянського суспільства

Коваль І.В. Інституційний розвиток православ’я: сутність, дослідження, проблеми

Коритко Л.Я. Вимоги до діяльності підприємств з шкідливими умовами праці в Східній Галичині та в Буковині в австро-угорський період

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ганьба Б.П. Проблеми і перспективи вдосконалення форми державного правління сучасної України

Дутка Г.І. Законодавча ініціатива – вихідна стадія законодавчого процесу

Кисляк Л.Н. Відображення норм моралі в Конституції України

Кубієвич С. П. Особливості застосування механізму з людського виміру у процесі врегулювання міжнародних спорів в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі

Легін Л.М. Принципи законодавчого процесу: теоретичний аспект

Припхан І.І. Методологія дослідження конституційно-правових засад захисту суспільної моралі

Чорноус В.Я. Проблеми подолання біцефалізму виконавчої влади в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Коваль Д.О. Умови застосування процесуального примусу у фінансовому праві

ЦИВІЛЬНЕ І ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Великорода О.М. Відповідальність за порушення умов договору довічного утримання (догляду)

Піцик Х. З. Спадкування за законом в Україні: проблеми та перспективи

ЕКОЛОГІЧНЕ, АГРАРНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Антонюк У. В. Поняття і види екологічних ліцензій в Україні

Барчук І.В. Окремі аспекти правового регулювання користування водними об’єктами місцевого значення на умовах оренди згідно національного законодавства

Джуган В.О. Склад водного фонду України

Мендик Л.В. Спеціальні підстави відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушеннями

Юрчишин Н.Г. Розвиток лісових правовідносин у радянський період (1917-1990 р.р.)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Костенко О.М., Ілікчієва К.І. «Сімейний агресор» як спеціальний суб’єкт насильства щодо жінок

Кучера А.В. Помилки у праві: помилки, які допускають особи при вчиненні посягань

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Басай В.Д., Ковальчук С.О. Оцінка допустимості висновків експерта, складених зарубіжними фахівцями або судово-експертними установами зарубіжних держав, у кримінальному процесі України

Вільгушинський М.Й., Сіроткіна М.В. Право близьких родичів потерпілого на відшкодування моральної шкоди у кримінальному судочинстві України: проблеми та способи вирішення

Габлей Н.Г. Підстави набуття особою кримінально-процесуального статусу виправданого

Гаргат-Українчук О.М. Правові презумпції у кримінально-процесуальному законодавстві України

Дердюк Б.М. Рішення суду у справах неосудних та обмежено осудних осіб

Король В.В., Крет Г.Р. Закриття кримінальної справи за наявності спеціальних підстав, передбачених особливою частиною КК України

Мединська Л.В. Процесуальні гарантії сторони обвинувачення

Романюк А.Б. Обов’язковість участі захисника у кримінальних справах як гарантія законності кримінального судочинства

Савченко В.А. Кримінально-процесуальні гарантії (за законодавством України)

Садова Т.В. Деякі аспекти застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із позбавленням волі та фінансовими умовами

Томин С.В. Взаємовідносини прокурора та суду у процесі розгляду кримінальної справи судом першої інстанції: сучасний стан та перспективи правового регулювання

Юрчишин В.Д. Сучасні теоретичні та правові проблеми теорії і практики доказів у кримінальному процесі


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"