Головна

Рік заснування: 1997

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22189-12089ПР від 07.06.2016 р.

Фахова реєстрація: На підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі політичних та юридичних наук (052 «Політологія», 081 «Право»).

Періодичність: виходить 2 рази на рік

Назва збірника англійською: «Actual Problems of Politics»

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: «Актуальні проблеми політики»

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2616-406X (Print) 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Головний редактор: Кормич Людмила Іванівна, доктор історичних наук, професор.

Виконавчий редактор: Милосердна Ірина Михайлівна, кандидат політичних наук, доцент.

Виконавчий редактор: Краснопольська Тетяна Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент.

Адреса редакції: Редакція збірника наукових праць «Актуальні проблеми політики»,
вул. Академічна 2, каб. 404, м. Одеса, Україна, 65009


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"