Головна

Прикарпатський юридичний вісник №3/2014

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Басай О.В. Поняття юридичних фактів: теоретичний аспект

Дутка Г.І. Основні напрямки розвитку місцевого самоврядування в аспекті становлення конституціоналізму в Україні

Запорожченко А.О. «Право померти гідно», «евтаназія»: поняття та їх співвідношення

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Мельничук О.С. Міське та муніципальне право: концептуальні засади розмежування

Припхан І.І. Зміни до Конституції як інструмент подолання системної політико-правової кризи в Українській державі

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Басай Н.М. Поняття сурогатного материнства

Басай О.В. Загальні засади цивільного законодавства України та Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз

Коверзнев В.О. Загальнотеоретичні аспекти кооперації та кооперативного права

Кривенко Ю.В. Діяльність військових капеланів за законодавством України

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО; ТРУДОВЕ ПРАВО

Антонюк У.В. Гарантії екологічних прав: проблеми наукової та нормативно-правової диференціації

Басай В.Д., Мединська Л.В. Новації проекту Трудового кодексу України 2014 року

Джуган В.О. Проблеми організаційно-правового забезпечення охорони земель історико-культурного призначення в Україні

Костяшкін І.О. Розподіл земель у правовому забезпеченні соціальної функції права власності на землю в Україні

Мендик Л.В. Історичний розвиток інституту юридичної відповідальності за лісопорушення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кафарський В.В. Медіація в адміністративному судочинстві

Легін Л.М. Співвідношення публічного права та галузі адміністративного права

Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти подолання негативних факторів складних адміністративних систем

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Олійник О.М. Запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів у Збройних Силах України

Павлов В.Г. Поняття персоналу Державної пенітенціарної служби України та засади його діяльності

Торбєєв М.О. Стан дослідження проблем кримінально-правової та кримінологічної характеристики запобігання злочинам проти радіаційної безпеки в сучасному кримінальному праві України та кримінології

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Войтович І.І. Порядок подання клопотання про арешт майна, його розгляду і вирішення слідчим суддею, судом

Дердюк Б.М. Поняття та теоретичні основи криміналістичної класифікації комп’ютерних злочинів

Кисляк Н.С. Правове регулювання дій суду з перевірки явки учасників судового провадження: питання теорії та практики

Ковальчук С.О. Витребування та отримання речей як спосіб участі сторони захисту у формуванні речових доказів

Король В.В. Судова культура та судова етика як важливі передумови забезпечення засади гласності і відкритості судового провадження

Маілунц Б. Е. Кримінальне переслідування як функція прокурора на стадії досудового розслідування: проблеми ідентифікації

Малахова О.В. Історія розвитку теорії favor defensionis

Мартинців А.М. Кримінальне процесуальне правопорушення як підстава накладення грошового стягнення

Савченко В.А., Садова T.В. Деякі питання щодо порядку та строків подання заяви про перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України

Томин С.В. Порядок проведення судового засідання з розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку у спрощеному провадженні

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Романюк А.Б. Окремі питання здійснення індивідуальної адвокатської діяльності

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Грималюк П.О. Загальний аналіз актів «м’якого права» («soft law») у праві Європейського Союзу

Гринчак В. А. Принципи міжнародного кримінального права


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"