Головна

Юридичний вісник №1/2015

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА; КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Бойчук А. Ю. Поняття та ознаки юридичної відповідальності за правопорушення проти природи в радянський період

Іванцова З.А. Загальна характеристика місцевого самоврядування Австрії (на прикладі землі Тіроль)

Лаговський В.М. Принцип розподілу влади та його вплив на систему стримувань і противаг

Осадчук К.О. Щодо нормативного закріплення виборчої влади в Україні

Цуркан-Сайфуліна Ю.В. Право і влада в середньовічній схоластиці

ЦИВІЛЬНЕ І ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бурлака О.С. Щодо питання визначення сутності соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства

Луцький А.І. Особливості класифікації шкоди та збитків за цивільним законодавством України

Пилипенко С.А. Договір страхування (цивільно-правова характеристика)

Святоцька В.О. Специфіка правового статусу адвоката та проблемні питання його участі в господарському процесі: аналіз українського законодавства й адвокатської практики

ТРУДОВЕ ПРАВО

Могилевський Л.В. До питання структури системи трудового права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Воробйов Р.А. Напрями імплементації норм міжнародного права у сфері миротворчої діяльності у законодавство України

Дрозд О.Ю. Методи та загальні напрями оптимізації адміністративно-деліктної діяльності держави

Засунько С.С., Плаз О.М., Волосовський В.В. Сутність поняття «адміністративне стягнення» як адміністративно-правової категорії

Кошиков Д.О. Місце адміністративного законодавства у правовому регулюванні діяльності підрозділів поліції особливого призначення

Кумейко А.В. Історико-правовий аналіз становлення, розвитку та організації діяльності суб’єктів протидії злочинності

Левченко О.В. Адміністративні процедури: оновлені підходи до положень про критерії класифікації

Лиськов М.О. Контроль у сфері лотерейної діяльності

Литвин І.І. Напрямки вдосконалення адміністративних відносин у сфері надання освітніх послуг

Мілієнко О.А. Питання про відкритість чи закритість судових засідань як складова змісту принципу гласності адміністративного судочинства

Подорожній Є.Ю. До питання принципів формування інституту юридичної відповідальності

Сербин Р.А. Правова характеристика ознак благодійних організацій як суб’єктів благодійництва

Філютович-Герасименко В.С. Адміністративно-правове забезпечення взаємодії суб’єктів протидії незаконному гральному бізнесу в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Гуртовенко О.Л. Аналіз дії положень про кримінальну відповідальність у контексті запровадження в Україні довічного позбавлення волі

Дрьомін В.М. Інституціоналізм як кримінологічна теорія і метод дослідження злочинності

Сивопляс Ю.Ю. Сучасний стан та перспективи вдосконалення поняття «неправомірна вигода»

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Дояр Є.В. Місце та роль захисника при застосуванні до підозрюваного (обвинуваченого) засобів забезпечення кримінального провадження

Мазурок О.Я. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розcлідування фактів безвісного зникнення особи

Олійник С.В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, передбачених статтею 368 Кримінального кодексу України

Фесенко О.М. Особливості дій організованих злочинних угруповань у процесі примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, форми та способи злочинної діяльності в цій сфері

Холодило П.В. Призначення процесуального механізму кримінального провадження на підставі угод (аналіз міжнародної практики)


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"