Головна

Актуальні проблеми політики №61/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С.В. Проблеми та перспективи впровадження університетської автономії в контексті світового досвіду

Глушков В.О. Геополітичні погляди Алена Де Бенуа: концептуальний аналіз

Мамонтова Е.В. Псевдоморфоз як техніка символізації у державотворчій практиці доби Відродження

Білоусов О.С. Процеси масовізації як своєрідність сучасної інформаційно-технологічної епохи

Краснопольська Т.М. Неформальні деструктивні політичні практики на пострадянському просторі: поняття, форми та контагіозність

Милосердна І.М. Моделі демократичних перетворень в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: регіональний вимір

Проноза І.І. Інформаційна війна: сутність та особливості прояву

Вайєр А.М. Напрями сучасних наукових досліджень політичних технологій

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Кормич Л.І., Кормич А.І. Євроінтеграційна стратегія сучасної України: фактори впливу та проблеми реалізації

Вітман К.М. Кіпрський етнополітичний конфлікт: витоки та сучасний етап врегулювання

Чорна Л.В. Глобалізація та модернізація як атрактори сучасного ідеалу

Ростецька С.І. Конфлікт ідентичностей як загроза безпеці сучасних держав

Бойчук А.Ю. Міжнародний досвід регламентації норм юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища

Кольцов В.М. Сутність і різновиди наднаціональної політичної опозиційності у країнах Вишеградської групи

Шамрай В.В. Глобалізація та міждержавна інтеграція як чинник конституціоналізації міжнародного права

Ахмеров О.О. Муніципальна політика країн ЄС

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Наумкіна С.М., Вовк С.О. Особливості становлення політико-правової системи під час кризових процесів у суспільстві

Ярова Л.В. Новітні тенденції соціальної політики у сучасному світі

Сушко А.І. Соціокультурний підхід в дослідженні політичної культури

Єфтєні Н.М. Технології політичного маніпулювання

Кройтор А.В. Криза політичного транзиту в Україні

Завгородня Ю.В. Особливості політичного конфлікту в трансформаційних умовах: на прикладі України

Ємельянова Г.І. Плюралізм еліт: теорія та проблемні аспекти застосування в Україні

Шишименко І.М. Політичні експерти: хто вони?

Грона К.І. Способи реалізації і самовираження молоді

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Кузьменко В.Б. До питання про соціально-економічні та політико-правові підстави проголошення Української Народної Республіки

Пехник А.В., Дзюбенко Ю.М. Безпосередня демократія як форма реалізації народовладдя в Україні (місцевий рівень)

Дутчак С.Р. Особливості кримінально-правової політики у сфері забезпечення охорони прав пацієнтів

Корнієнко Г.П. Обґрунтування прав людини: від класичного до сучасного лібералізму

РЕЦЕНЗІЯ

Лойко Л.І. Процеси етнополітичної інтеграції та дезінтеграції в сучасному світі


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"