Головна

Прикарпатський юридичний вісник №1/2014

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Барчук І.В. Специфіка джерел канонічного права східної християнської церкви

Ганьба О.Б. Особливості об’єкта правопорушень, вчинюваних суб’єктами охорони державного кордону України

Кисляк Л.Н. Державницькі ідеї у творчості Тараса Григоровича Шевченка

Коритко Л.Я. Природоохоронні проблеми українських земель Східної Галичини (в складі Австро-Угорської імперії)

Припхан І.І. Моральні аспекти судового правозастосування в Україні

Романюк А.Б. Уніфікація процесуального законодавства як необхідна умова вдосконалення правосуддя в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Француз-Яковець Т.А. Демократія, парламенти та бікамералізм

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Великорода О.М. Правове регулювання наказного провадження в Україні

Томин О.О. Особливості правового регулювання фауністичних сервітутів в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вусенко Ю.В. Правовідносини працевлаштування як різновид трудових правовідносин

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У.В. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану довкіллю у процесі діяльності залізничного транспорту в Україні

Басай В.Д. Правова охорона національних природних парків в Україні

Джуган В.О. Проблеми правового регулювання використання особливо цінних земель в Україні

Мендик Л.В. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної порушенням  лісового законодавства

Юрчишин Н.Г. Окремі аспекти організації лісового господарства за чинним законодавством України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Коваль Д.О. Проблеми механізму реалізації окремих принципів судового адміністративного процесу в Україні

Молчановська В.М. Природа становлення фінансового контролю у сфері грошового обігу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гаргат-Українчук О.М. Причини та умови жіночої злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Басай Н.М. Визнання недопустимими доказів, отриманих із порушенням права на захист

Габлей Н.Г., Король В.В. Провадження в суді присяжних відповідно до чинного КПК України

Гловюк І.В. Співвідношення категорії «кримінально-процесуальна функція» із суміжними категоріями кримінально-процесуальної доктрини

Дердюк Б.М. Сутність судового провадження у справах неосудних і обмежено осудних осіб

Канюка І.М. Правова природа ідеї процесуальної економії у кримінальному судочинстві

Крет Г.Р. Права експерта як учасника кримінального провадження

Ланцедова Ю. О, Тунтула О. С. Деякі нові доктрини науки антикримінального судочинства

Мусієнко О.Л. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів

Мединська Л.В. Засада рівності у кримінальному провадженні України

Савченко В.А., Королишин І.М. Про допустимість використання гіпнозу при розкритті і розслідуванні злочинів

Садова T.В. Підстави для перегляду судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України

Томин С.В. Підстави та умови розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні

Тунтула А. С., Ланцедова Ю. А. Доктрина ступенчатого видового деления вещественных источников антикриминальных сведений

Шаповалова В.С. Базисні ознаки, поняття та класифікація кримінальної механічної зброї

Юрчишин В.М. Кримінальні процесуальні функції прокурора у досудовому розслідуванні зарубіжних країн


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"