Актуальні проблеми політики №47\2012

Актуальні проблеми політики №47/2012

Титульна сторінка

Зміст

 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Кивалов С. В. Роль Центральной избирательной комиссии в организации избирательного процесса в Украине

Завальнюк В. В. Концепція прав людини через призму антропології права

Кормич Л. І. Виборчий процес в умовах формування моделі паритетної демократії: основоположні принципи

Яковлев Д. В. Раціональний вибір політичних акторів як фундаментальна умова переходу до демократії

Ігнатов П. С. Діяльність альтернативних суспільно-політичних рухів: виклики та можливості для демократії

Малінін В. В. Механізми формування соціокультурної ідентичності в умовах паритетної демократії

Константинова Т. В. Плюралізм політичних груп як основа демократичного політичного вибору

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Польовий М. А. Методичні проблеми прогнозування процесів демократичного транзиту

Сушко А.І. Формування електоральної культури в період трансформації суспільства

Мамонтова Е. В. Виборча кампанія як політичний ритуал

Афанасьєва М. В. Територіальна організація виборів в Україні: законодавчі критерії та виборча практика

Кушніренко І. Ю. Виборча толерантність як демократична цінність політичної культури

Демчук Д. В. Перспективи паритетної демократії в Україні та завдання жіночого руху

Кройтор А.В. Роль, місце та функції політичних партій у процесі формування паритетної демократії

Радченко О. В. Інтернет-комунікації як засіб формування демократичного політичного дискурсу: складові та особливості

Олійник М. О. Технології прийняття та реалізації демократичного політичного рішення

Коваль С. В. Типізація взаємодії, як основа громадянського суспільства

МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Наумкіна С. М., Ярова Л.В. Поєднання понять «соціальна держава» і «соціальний менеджмент» у політичній практиці: креативний досвід демократичних держав Європи

Кормич А. І. Зміст та форми сучасної демократії: концептуальні засади

Милосердна І. М. Особливості становлення паритетної демократії: світовий досвід та перспективи для України

Співак Д. П. Проблеми рівності прав та шляхи їх вирішення у Європі

Короткий Т. Р. Вплив демократизації міжнародного права на міжнародно-правовий механізм охорони морського середовища

Поєдинок О. Р. Законодавство України про захист прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у світлі її міжнародних зобов’язань

Ягунов Д. В. Паноптизм сучасної політичної влади як загроза для паритетної демократії

Легка О. В. Специфіка сім’ї мусульманського права

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

Пехник А. В., Козьміних А. В. Актуальні аспекти впровадження гендерного підходу у вищих навчальних закладах

Краснопольська Т. М. Гендерна рівність в політичній сфері як складова паритетної демократії

Каретна О. О Освіта в досягненні гендерної справедливості: теорія та практичні особливості

Залисова О. М. Принципи та механізми ротації політичних еліт в умовах паритетної демократії

Тимошенко В. О. Паритетна демократія в умовах ринку

Перегуда Є. В. Особливості взаємодії органів виконавчої влади в період становлення державної незалежності (1991 – 1994 рр.)

Горяга О. В. Місце демократичних ідеалів в політичний культурі української козацької старшини у другій половині XVII – XVIII ст.

Долматов І. В. Просторова свідомість як чинник буття паритетної демократії в сучасній державі

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"