Актуальні проблеми політики №66\2020

Актуальні проблеми політики №66/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов Інформаційно-комунікаційний чинник сучасної політики та його роль у сфері освіти

О. В. Шевчук Індиферентність політичних технологій: структурний і функціональний виміри

О. О. Онищенко Тенденції та критерії впровадження виборчих технологій в Україні

І. С. Сиводєд Криміналістична класифікація вбивств військовослужбовців під час особливого періоду

Н. Р. Смірнова Муніципальні веб-сайти як інструмент сучасного урядування

О. В. Аліксійчук Оцінювання ефективності регіональної соціальної політики: теоретико-методологічні моделі

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

В. В. Гайтан Транскордонне співробітництво в контексті децентралізації місцевого самоврядування: політико-правовий аспект

А. В. Іванова Політико-правовий стан західної моделі політичної толерантності в умовах кризи

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна Компоненти електронної демократії в умовах переходу до електронного правління

Е. В. Мамонтова, О. О. Ковальова Клієнтелізм як політико-психологічний феномен

Ю. П. Мельник Політична відповідальність суб’єктів виборчого процесу

В. О. Пашков Політика у сфері вищої освіти Іспанії за часів диктатури Ф. Франко

М. М. Бурдюг Чинники зростання популізму в умовах ліберальної демократії

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Б. В. Сулим Українсько-австрійські відносини крізь призму взаємовідносин із Федеративною Республікою Німеччина

М. В. Яковлєв Минуле як відображення концепцій сучасності в міжнародних відносинах: обмеження та можливості презентизму

К. В. Савон Вплив політики «м’якої сили» на імідж держави

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Г. В. Берченко Застереження Конституційного суду України як елемент процедури внесення змін до Конституції України

Р. М. Кондратенко Роль публичной дипломатии в украинско-белорусских отношениях

К. М. Мішеглина Європейські стандарти морської політики та розвиток морської доктрини України


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"