Головна

Актуальні проблеми політики №63/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Кормич Л. І., Кормич А. І. Новий формат загроз міжнародного тероризму: час мереж та технологій

Дубовик В.Б. Політичні і міжнародно-правові етапи історії становлення ОБСЄ

Пехник А. В., Кройтор А. В., Завгородня Ю. В. Теорія ризику: історія та сучасні підходи

Каретна О. О. Теоретичний аналіз інтеракції влади і громадянського суспільства та їх прояви в українському суспільстві

Мішин С. І. Історичне поняття місцевого самоврядування

Дзюбенко Ю. М. Зовнішнє та внутрішнє політичне консультування: переваги та недоліки

Пашаєва К. Ф. Теоретичні засади дослідження внутрішньополітичної трансформації Вірменії

Пушкар С. І. Особливості діяльності органів суддівського врядування: зарубіжні моделі

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Вітман К. М. Назва «Республіка Північна Македонія» як результат етнополітичного компромісу з Грецією

Мамонтова Е. В. Державна символіка як індикатор політичного розвитку (на прикладі країн Центральної Азії та Казахстану)

Краснопольська Т. М. Сучасні державні стратегії формування іміджу України у контексті курсу на європейську інтеграцію

Милосердна І. М. Комунікація та зворотний зв’язок у структурі кібернетичного механізму політичного управління

Веремчук О. О. Місце та роль мовного питання у виборчій кампанії 2019 р. в Україні

Іванова А. В. Антидискримінаційна політика України в аспекті демократичних перетворень

Вайєр А. М. Місце політичних рішень в процесі розвитку сучасної України

Грона К. С. Агенти соціалізації та їх вплив на молодь

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Дудченко В. В., Коваленко Є. О. Тенденція взаємодії світської та релігійної сфер в деяких країнах прецедентного права

Бальжик І. А. Схизма в канонічному праві

Пилипенко С. В. Ухвала суду про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору: проблеми практики та нормативної регламентації

Виноградов В. І. Планування розслідування злочинів у сфері публічних закупівель

Зубченко Н. І. Доброчесність видавця – складова академічної доброчесності?

Музика В. В. Особливості атрибуції порушень прав людини, що пов’язані зі зміною клімату


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"