Головна

Актуальні проблеми політики №62/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Кормич Л.І., Краснопольська Т.М. Основні напрями стратегії впровадження моделі паритетної демократії в сучасній Україні

Пехник А.В. Актуалізація дослідження політичних ризиків в сучасних політичних процесах

Кройтор А.В. Технології маніпуляції у конструюванні інформаційного порядку денного

Гайду А.В. Право на спротив як форма реалізації реального народовладдя

Деркач А.Л. Виникнення конституційних процедур захисту прав людини в зарубіжних країнах

Лакарова Г.А. Правова природа міждержавних скарг в Європейському суді з прав людини

Орінда Е. Н. Розвиток концепцій у сфері міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з епідеміями та пандеміями

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Чайковський Ю.В. Вплив сучасних конфліктів на зміну міграційної політики сусідніх держав: міжнародно-правові аспекти

Милосердна І.М. Європейські моделі інституту референдуму в сучасних умовах

Краснопольська Т.М. Узгодженість та вплив в Європейському парламенті крізь призму політичних груп

Капустін А. В. Організаційно-правові основи діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні

Галаган С.О. Договори про створення зон вільної торгівлі: порівняльно-правовий аналіз досвіду ЄС та США

Нестерчук Л.П. Система федеральних судів США та ефективність здійснення правосуддя

Акуленко Т.М. Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності

Якименко І.В. Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII – поч. ХХ ст.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Завгородня Ю. В. Деструкція політичної влади, як наслідок конфлікту в транзитному суспільстві

Яворська К.П. Білорусь і Молдова як приклади пострадянської деформації системи громадянських і політичних прав і свобод

Сушко А.І. Політична культура в контексті соціокультурного розвитку суспільства

Дзюбенко Ю.М. Формування політичного консалтингу в Україні: особливості та перспективи

Ахмеров О.О. Система місцевого самоврядування окремих країн цсє : інституціональний вимір


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"