Головна

Актуальні проблеми політики №59/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С.В. Сучасний інноваційний процес у вищій школі: актуальні проблеми та тенденції

Завальнюк В.В. Методологічні основи та основні принципи юридичної антропології: загальна характеристика

Милосердна І.М. Аналітичний огляд концепцій політичної влади та особливості її реалізації

Кокорєв О.В., Бойко Б.В. Види і типи опозиції у сучасному політичному просторі

Дяченко О.В. Стратегії та прийоми мовно-маніпулятивного впливу в ході політичного конфлікту

Блажевська Є.В. Специфіка порівняльних підходів у методології досліджень сучасних міграційних процесів в Європі

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Кормич Л.І. Детермінанти воєнної стратегії незалежної України

Куц Г.М. Домінантні ідеї правового лібералізму в європейському просторі: політико-ментальний вимір

Седляр Ю.О. Концептуально-методологічні засади дослідження міжнародних санкцій у зовнішньополітичному аналізі

Вакарчук К.В. Інтеграційні процеси в країнах ібероамериканського світу

Бондаренко С.В. Інформаційно-комунікаційна політика Російської Федерації у контексті захисту та просування національних інтересів у світі

Михальська В.В. Міжнародна адміністрація як суб’єкт політики управління постконфліктними територіями: досвід Хорватії

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Мамонтова Е.В. Військовий парад як політичний ритуал та символічна дія: від витоків до сьогодення

Пальшков К.В. Визначальні віхи трансформації політичної системи України

Комих Н.Г. Роль гендерних стереотипів у дискурсивних владах політичного простору

Полухіна А.В. Застосування ненасильницьких дій під час суспільно-політичних трансформацій

Краснова М.Г. Феномен партії влади у сучасному світі: тоталітарна модель

Майко Т.С. Участь територіальної громади в управлінні на місцевому рівні

Степаненко О.Г. Люстрація в політичному просторі України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Кормич А.І. Правове обгрунтування соціальних практик України початку ХХ століття: сучасний вимір

Селезньов В.А. Формування корпусу суддів України: проблеми, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку

Кройтор А.В. Конституційні засади становлення парламентаризму в Україні

Іванченко О.М. Подолання та усунення колізій – пріоритетне завдання сучасної юридичної науки

Герман О.О. Правові особливості адміністративно-правової технології переміщення через митний кордон України автомобільних транспортних засобів на умовах митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням «книжки (карнета) МДП»

Попова М.Ф. Правові засади та роль територіальних громад у реалізації державної етнонаціональної політики


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"