Головна

Прикарпатський юридичний вісник №4-3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бояринцева М. А. Напрями вдосконалення організації адміністративного судочинства в Україні

Васильчук Б. Г. Функціональна природа прокуратури України як суб’єкта адміністративного права

Гусейнов І. В. Щодо питання загальної характеристики механізму реалізації фінансово-правових норм

Данилевич Н. А. Стан наукового розроблення здійснення адміністративних процедур у сфері громадянства, імміграції та еміграції

Залужний В. Г. Поняття, сутність та правове регулювання методики оцінювання діяльності поліцейських в Україні

Книш С. В. Санітарно-епідемічне благополуччя населення як об’єкт контрольно-наглядової діяльності

Когутич Є. Д. Співвідношення категорій «форми» та «методи» державного контролю за діяльністю приватних виконавців

Парханов Г. Р. Превентивна робота поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Рибак О. О. Перевірка на доброчесність працівників правоохоронних органів Чеської Республіки

Савранчук Л. Л. Адміністративно-правовий механізм профілактики корупції в органах Національної поліції

Сибіга О. М. Публічна інформація в контексті практики застосування адміністративними судами норм національного законодавства

Скороход І. В. Правові форми здійснення податкової діяльності в Україні

Терзі О. О. Ліцензування як напрям управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я

Титко А. В. Ознаки обмеження одержання подарунків як різновиду адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією

Халімон Т. М. Принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Андрушко А. В. Захоплення заручників: детермінанти та основні напрями запобігання

Доброскок А. Ю. Класифікація вандалізму: традиційні підходи та сучасне розуміння

Коваленко А. В. Сутність і реалізація кримінологічної політики: національний та міжнародний досвід

Підболячний М. В. Окремі індивідуальні заходи запобігання корисливим насильницьким злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочинними групами

Сачко О. В. Доктринальна модель принципу верховенства права

Соловйова А. М. Кримінально-правова охорона власності за законодавством країн мусульманської правової сім’ї

Титаренко О. О. Ієрархія керівних документів стратегічного планування та програмування у сфері протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ганжа Т. В. Особа злочинця і потерпілого у криміналістичній характеристиці умисних убивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності

Кондратюк Л. В. Предмет злочинного посягання у земельних злочинах: криміналістичний аналіз

Лепей О. В. Щодо запровадження в Україні класичної моделі суду присяжних

Попович І. М. Прокурор – ключовий суб’єкт сторони обвинувачення у досудовому розслідуванні

Рожик Є. М. Місце негативних обставин у системі наслідків злочину

Черенков А. М. Слідова картина незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації

Чернобаєв С. І. Повноваження слідчого у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Спектор О. М. Становлення міжнародно-правової відповідальності за порушення у сфері природоресурсних відносин

Стрельцова Є. Д. Міжнародні організаційно-правові механізми впливу на уніфікацію внутрішньодержавного права

Чістякова І. М. Генезис міжнародно-правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій

РЕЦЕНЗІЇ

Ленгер Я. І. Конституційне право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: проблеми теорії та практики (рецензія на монографію С.В. Осауленко «Право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз»)


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"