Головна

Прикарпатський юридичний вісник №5/2016

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Борщевський І. В. Правовий звичай як джерело сучасного права в Україні

Заєць А. С. Правова пропаганда як форма виховання в правовій державі

Коваль О. Я. Проблеми легітимності влади в сучасному інформаційному суспільстві

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Осауленко С. В. Конституційні норми про політичні партії в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Дем’янова О. В. Окремі аспекти застосування категорії «правовідношення» у сфері цивільного процесу

Кравцов С. В. Поняття, правова природа та підстави виникнення права спільної власності

Мілевська А. О., Ліхтанська Д. М. Перспективи запровадження інституту приватних виконавців в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ананьєва Є. А. Деякі правові аспекти виконання податкового обов’язку зі сплати податків та зборів

Бережна К. В. Імплементація норм права Європейського Союзу в адміністративне законодавство України: концептульні проблеми

Бондаренко К. В. Історія становлення законодавства у сфері державного управління адміністративно-політичною сферою

Ганєв А. Е. Особливості реалізації представницької функції прокуратури щодо захисту законних інтересів держави в адміністративних судах

Глуховеря В. А. Окремі питання реформування центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується МВС України

Головань Т. Г. Проблеми впровадження податкового компромісу в Україні

Голоднова Т. С. Основні форми та порядок здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері управління майном військових формувань України

Губанов О. О. Принципи юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС

Гусєва Є. І. Актуалізація участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху

Кур’ян В. В. Історичні аспекти правового регулювання місцевих податків в Україні через призму єдиних принципів побудови податкової системи

Лиськов М. О. Нормативно-правове адміністрування лотерейної сфери

Поляков І. С. Загальна характеристика структури перегляду рішень апеляційним адміністративним судом

Пудрик Д. В. Правове регулювання повноважень Державної фіскальної служби України щодо притягнення до адміністративної відповідальності

Ченшова Н. В., Іванюк Н. В., Ісаченко О. С. Незалежна аудиторська перевірка як складова частина прозорої діяльності підприємства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Василюк І. М. Позиція міжнародних стандартів щодо права засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу їх людської гідності

Коровайко О. І. Щодо необхідності розмежування понять «правова допомога» та «захист» у кримінальному судочинстві України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Білокінь Р. М. Проблемні питання застосування видалення із зали суду порушників порядку судового засідання

Калюга К. В. До проблеми моделювання типового криміналістичного портрета злочинця в різних видах злочинів

Мохонько О. О. Особливості надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій

Tittlová Marcela The consequences of domestic violence against women

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Семеняка В. В. Правові засади запобігання техногенному засміченню космічного простору


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"