Головна

Прикарпатський юридичний вісник №4-2/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ганечко О. М. Напрями вдосконалення правового регулювання оплати праці в Україні в умовах євроінтеграції України

Гаспарян С. Г. Система принципів кадрового забезпечення експертних установ України

Голопич Т. П. Зарубіжний досвід правового регулювання договірних відносин

Малишевська З. Я. Поняття режиму робочого часу

Сичова В. В. Європейська (континентальна) модель локального регулювання трудових відносин та можливості її використання в Україні

Сокоринський Ю. В. Тенденції розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ємець Л. О. Застосування міжнародних індикаторів стану навколишнього середовища та перспективи їх використання в Україні

Орєхов С. М. Еволюція нормативного забезпечення взаємодії України та ЄС у сфері охорони довкілля

Піддубна Д. С. Оновлені зміни нормативно-правового характеру в органічній сфері та першочергові елементи щодо обґрунтування втілення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бевз С. І. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю

Бучинський О. Й. Особливості класифікації податкових спорів

Вишневський М. В. Форми адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності апарату суду в Україні

Гуть Н. Ю. Історія розвитку наукової думки щодо адміністративного процесу

Дубинський О. Ю. Зарубіжний досвід державного контролю за додержанням законодавства на транспорті та можливості його використання в Україні

Золота Л. В. Форми адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності

Іванов О. В. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі суб’єктів запобігання та протидії корупції

Карпенко Н. В. Поняття пені як категорії податкового права та ґенеза її нормативного регулювання

Кобко Є. В. Система суб’єктів публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення національної безпеки України

Колєсніков Д. В. Наукова інтерпретація адміністративно-правового забезпечення системи державного управління

Шахов С. В. Адміністративне законодавство (щодо змісту категорії та складових елементів)

Ольшанецький І. В. Характеристика проведення перевірок щодо додержання територіальними підрозділами Національної поліції законодавства під час застосування до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення

Пархоменко-Куцевіл О. І. Проблеми формування та розвитку Вищого антикорупційного суду України: теоретичні засади

Рибалка К. І. Адміністративно-правові методи публічного управління у галузі використання та охорони земель запасу України

Сарибаєва Г. М. Систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні: праксеологічний аспект

Сінякевич О. О. Сутність та особливості адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури

Скрипа Є. В. Розвиток транспортної інфраструктури як засада забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Сукманова О. В. Сутність принципів ефективності публічного адміністрування охорони права власності

Терещук Г. А. Напрями реалізації компетенції Національним агентством із запобігання корупції у сфері забезпечення транспарентності антикорупційної політики

Тильчик В. В. Спори у сфері публічно-правових відносин: окремі теоретико-правові проблеми конфліктного підходу до визначення поняття

Ус М. В. Деякі аспекти юридичної природи діяльності адвоката в провадженні у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів

Ханова Н. О. Права контролюючих органів як забезпечувальна складова частина реалізації їх функцій

Шаптала Є. Ю. Принцип соціальної справедливості оподаткування під час реалізації податкових стимулів


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"