Головна

Актуальні проблеми політики №64/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі в галузі права

Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Зв’язок влади і права у концепціях юридичного позитивізму

Бальжик І. A. Гідність і свобода як базові християнські цінності концепту прав людини

Мішин С. І. Теоретично-методологічні засади реформування системи місцевого самоврядування

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Кормич Л. І., Краснопольська Т.М. Соціальні пріоритети молодіжної політики України в світлі євроінтеграційних процесів

Завгородня Ю. В., Кройтор А. В., Пехник А. В. Особливості розв’язання конфліктів та управління конфліктами у пострадянських країнах (на прикладі Молдови, Грузії, України)

Милосердна І. М. Імідж політичного лідера як категорія PR-технології

Вайєр А. М. Інтерактивні форми політичної комунікації

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Хендель Н. В. Організаційно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я як координуючої універсальної організації

Орінда Е. Н. Роль Центрів регіонального співробітництва по контролю та профілактиці захворювань в Африці у боротьбі з епідеміями та пандеміями

Ахмедова Е. Важливість співробітництва в сфері Чорноморської безпеки між Турецькою Республікою та Україною та системи безпеки Європейського Союзу «Black Sea Synergy»

Савон К. В. Міжнародний імідж України: сучасний стан та перспективи розвитку

Іванова А. В. Особливості застосування принципу “zero tolerance policing” в рамках національної безпеки держави

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Короткий Т. Р. Міжнародне морське право в космічну еру: право та екологія

Миронюк А. І. Оcобливоcтi дiяльноcтi Мiжнaродної морcької оргaнiзaцiї

Зулгарін В. Г. Актуальні питання оподаткування міжнародної торгівлі

Пасечник О. В. Стандарти Організації Об’єднаних націй у сфері трансплантації органів і / або тканин, клітин

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Буроменська Н. Л. Заборона зловживання правом у сфері публічно-правових відносин

Кедик В. П. Генезис повернення обвинувального акту та клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору

Капустин А. В. Правові та організаційні питання імплементації міжнародного гуманітарного права у військове законодавство України

Лобода К. С. Соціальний вплив держави на протидію сепаратизму в Україні

РЕЦЕНЗІЯ

Гавриш Н. С. Рецензія на монографію Ріпенка А. І. «Використання земель для містобудівних потреб: теоретичні та практичні проблеми»

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"