Головна

Прикарпатський юридичний вісник №2/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Лісна І. С. Загальнотеоретичний підхід до визначення понять «судова влада» та «судова система»

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Єрмакова Г. С. Міжконфесійні відносини в системі релігійних прав людини й громадянина та їх конституційно-правове забезпечення

Петренко А. О. Загальні збори громадян за місцем проживання у рішеннях українських судів

Подвірна О. В. Теоретико-правова характеристика конституційного ладу України та його роль у розбудові держави

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Баб’юк М. П. Захист вищим навчальним закладом персональних даних

Гуйван П. Д. До питання про соціальне призначення позовної давності

Клюєва Є. М., Шаповал Б. О. Правовий режим електронної комерції в Україні: теоретично-правові аспекти

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Воронятніков О. О. Становлення та розвиток паспортно-реєстраційних органів в Україні

Запотоцька О. В. Розмежування правових категорій «харчові продукти», «виробництво харчових продуктів», «харчові добавки», «обіг харчових продуктів»

Коров’як О. Я. Проблеми впровадження електронного урядування в Україні

Лісовська Ю. П. Юридична логіка публічного адміністрування в антикорупційному забезпеченні кіберкапіталу України

Тицька Я. О. Державна політика у сфері освіти: правовий аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Пахомов В. В., Дегтяр Р. О. Військова адвокатура

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Корнієнко М. Т., Коваль О. М. Відшкодування шкоди, завданої працівниками органів дізнання, слідства, прокуратури та суду

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Біла-Кисельова А. А. Правові аспекти щодо механізму захисту прав людини на регіональних рівнях

Чигрина Г. Л. Перспективи запровадження міжнародного досвіду електронного кримінального провадження в Україні


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"