Головна

Прикарпатський юридичний вісник №2/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Kitaika O. V. Children’s rights as constitutional principle rather than service delivery objective

Кушнір С. М. Системний аналіз вищої освіти як правової категорії

Линдюк С. С. Староста як представник громади у відносинах із місцевою радою

Чехович Т. В. Правові та історичні передумови закріплення конституційного принципу рівності громадян перед законом у Конституції України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ткаченко М. В. Особливості укладення договору довічного утримання на користь третьої особи

Турчак І. О. Медичне право в юридичній освіті

Frolov O. M. Arbitrability of disputes arising out of public procurement Аgreements in Ukraine: Рerspectives after Draft Law No. 6232 Becomes a law

Чайковська А. В. Дослідження передумов виникнення корпоративних конфліктів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Антонова Т. Л. Контроль і нагляд за поводженням з відходами

Бериславська О. М. Особливості інформаційно-правової політики України в умовах «гібридної війни»

Болокан І. В. Додержання як форма реалізації адміністративно-правових норм

Войнолович С. Ю. Правове регулювання предметної підсудності адміністративних справ в аспекті забезпечення територіальної доступності до адміністративних судів першої інстанції

Дорошенко Д. П. Государственное принуждение в сфере налогообложения в Соединенных Штатах Америки

Єщук О. М. Рослинний світ як об’єкт адміністративно-правової охорони: теоретичні аспекти

Легеза Ю. О. Забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах адміністративно-правового режиму антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей України

Овсянніков Є. С. Природа та багатоаспектність поняття «бюджет»

Гнатюк С. С., Сидор М. Я. Перспективи удосконалення правового регулювання адміністративної діяльності (на прикладі патрульної поліції України)

Сіренко Д. О. Становлення та розвиток інституту протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією, у національному законодавстві України

Слюсаренко С. В. Деякі адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення оптимізації фінансування адміністративно-правових земельних відносин

Чорний О. А. Роль принципу фіскальної достатності в забезпеченні балансу інтересів суб’єктів податкових правовідносин

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Ніколайчук О. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ахметов Р. Р. Договірний механізм регулювання газового ринку Європейського Союзу

Зайченко Ю. І. «Доктрини ефекту» – метод врегулювання державами суперечок щодо транскордонного негативного впливу антиконкурентної поведінки


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"