Головна

Актуальні проблеми політики №48/2013

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Базові принципи формування верифікованих описів системи освіти

Завальнюк В. В. Ірраціональні аспекти правової реальності у світлі юридичної антропології

Кормич А. І., Кормич Л. І. Специфіка виборчого процесу та особливості формування електорального простору сучасної України

Березинський В. П. Ризики політичної самоорганізації

Баранова Ю. О. Проблема непорівнюваності в правовій компаративістиці та її методологічне обгрунтування

Вовк Д. О. Мультикультуралізм як проблема ідеологічного вибору в Україні: конфлікт логіки «модерну» з «постмодерністською» риторикою

Константинова Т. В. Теорія політичного вибору як складова ліберальної доктрини

Демчук Д. В. Використання математичних моделей щодо дослідження політичного ризику

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТСТИКИ

Кормич Б. А. Еволюція режиму найбільшого сприяння у митному регулюванні

Короткий Т. Р. Системно-структурний підхід до дослідження міжнародно-правових явищ у галузі охорони морського середовища

Каткова Т. Г. Теоретичні засади виділення права загальної спадщини людства в окрему галузь міжнародного права

Кориневич А. О. Правове регулювання гарантування міжнародної енергетичної безпеки під час збройних конфліктів

Іванова А. В. Особливості імплементації міжнародно-правових норм у сфері праці моряків в Україні

Штуца В. М. Європейська бізнес-асоціація в системі міжнародних неурядових економічних організацій

Аблякімова Е. Е. Міжнародно-правові стандарти права на доступ до публічної інформації

Шкітов О. Ф. Міжнародні стандарти ООН щодо дії кримінального процесуального закону

Завгородній В. А. Органи державної виконавчої влади як суб’єкти виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Мавед С. О. Методика здійснення іджтіхаду і вимоги до муджтахідів в мусульманському праві

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТСТИТУТІВ

Вітман К. М. Роль референдуму в етнополітичних процесах пострадянського простору

Пехник А. В., Козьміних А. В. Світова практика застосування концепції розподілу влад

Доронін О. Д. Завдання і можливості політики на сучасному етапі проведення демократичних виборів депутатів законодавчої влади в Україні

Бондар О. М. Деякі конфліктологічні аспекти дій російської влади на Північному Кавказі

Білецька Ю. В. Теоретичне визначення політичних конфліктів у сучасній Україні

Каретна О. О. Політична активність молоді як чинник становлення незалежності

Семченко О. А. Політична модернізація як фактор формування демократичного іміджу України

Купцова І. І. Імідж-технології в системі політичних технологій

Панасюк В. А. «УДАР» В. Кличка як нова політична сила в українському політичному просторі

Стеценко Р. О. Ідея реалізму в процесі сучасного політичного конструювання України

Дисюк Т. М. Реалії та перспективи забезпечення гендерної рівності в Україні

Малінін В. В. Соціокультурна ідентичність як чинник підвищення ефективності політичного управління

Короход Я. Д. Соціально-політичні маніпуляції особистістю

Колядко Б. С. Актуалізація моральнісних основ в політиці

Яковлева І. В. Генеза формування концептуальних засад східного напрямку зовнішньої політики Республіки Польща

Полухіна А. В. Дослідження ненасильницьких дій у сучасній вітчизняній політичній думці

Руженко Л. М. Демократичні механізми формування громадської думки як складова політичного розвитку

Кройтор А. В. Внутрішньопартійні відносини у процесі посткомуністичних трансформацій

Головченко А. В. Інтеграція як умова проведення зовнішньої політики країн Центрально-Східної Європи: перспективи для України

Лазор К. П. Процес взаємодії церкви та інститутів державної влади: історія та сучасність

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Чанишева А. Р. Загальна характеристика законодавства України про іпотеку

Сорочишин М. В. Проблемні питання визнання факту перебування у трудових правовідносинах

Михайлов О. М. Процедура вступу помічників суддів Адміністративного суду на державну службу в Україні

Малярчук І. А. Класифікація податкових спорів

Ягунов Д. В. Делінквент в світлі анатомії кримінального правосуддя (до питання про цілі кримінального покарання)

Колодін Д. О. Доцільність запровадження покарання у виді позбавлення виборчого права

Бабич А. А. Проблемні питання визначення підслідності військових злочинів за новим КПК України

Галагуза А. В. Настання та притягнення до юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

Бєлєвцева В. В. Правовий режим державного кордону України у забезпеченні прикордонної безпеки

Ляшук Р. М. Зміст форм діяльності відділів прикордонної служби

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Літвін В. В. Історія становлення та розвитку інституту кримінального розшуку

Вдовичин І. Я. Реалізація свободи особи в Стародавній Греції (політико-правові ідеї і державно-правові механізми)

Глушков В. О. Інфернальна міріада Майстра і Маргарити

Горяга О. В. Релігійне світосприйняття українського козацтва та реалізація ним релігійних норм у ХVІІІ ст.

Корнієнко І. В. Адвокатська етика у науковій спадщині Є. В. Васьковського

Мокін І. С. Взаємодія форми правління та політичного режиму Української Держави гетьмана П. П. Скоропадського

Лисакова Т. В. Правовий статус народних засідателів за радянським законодавством другої половини ХХ ст.

РЕЦЕНЗІЇ

Кормич Л. І. Нові підходи до розуміння моделей соціальної держави

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"