Головна

Актуальні проблеми політики №58/2016

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Сучасні тренди реформування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи

Білоусов О. С. Основні форми правовідносин у інформаційній сфері

Грабіна Г. В. Адаптивний потенціал субкультури влади в умовах політичного транзиту

Дяченко О. В. Особливості мовно-маніпулятивного впливу за різних типів політичного режиму

Іванова А.В. Політичний конфлікт та інтолерантність в соціально-політичному вимірі

Кольцов В. М. Основні підходи до тлумачення поняття «політична опозиція» у західній політичній науці

Наумкіна С. М., Варинський В. О. Місце довіри в системі соціального капіталу

Феськов І.В. Основні методи ведення гібридної війни в сучасному інформаційному суспільстві

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Глушков В. О. Многополярный новый мировой порядок против монополярного мира (в разрезе раскола элиты Запада)

Дзюбенко Ю. М. Демократичні та авторитарні тенденції Східноєвропейських та Центрально-азійських країн пострадянської Євразії

Кан Д. С. Почему Китай будет поддерживать объединение Кореи под эгидой Южной Кореи?

Князєва Д. О. Юрисдикція ratione materie гібридних кримінальних судів

Польовий М. А., Бахтиєв Р. А. Особливості моделювання процесів транскордонної міждержавної взаємодії

Скриль С. А. Розвиток політичних систем в умовах регіоналізації

Шанюк Є. О. Концептуальні підходи до розуміння антиглобалізму в сучасному світі

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Ахмеров О. О. Проблеми проведення муніципальної реформи в Україні: політико-правовий аналіз

Воробйова Т. Л. Етапи політичного протестного руху в незалежній Україні

Гливка А. О. Функції місцевого самоврядування в умовах трансформації політичної системи України

Краснопольська Т. М. Регіональна політика України: типи та інструменти

Милосердна І. М. Система політичної влади як умова стабільного розвитку політичного процесу: американська модель

Смазнова И.С. Философские основания современного социокультурного кризиса

Зубченко Н.І. Прозорість наукових досліджень: до проблеми оприлюднення авторефератів та дисертацій у відкритому доступі

Іванійчук Т. Ю. Інформаційна грамотність користувача бібліотечних послуг та компетентності бібліотечних працівників: взаємозв’язки та взаємовпливи

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Брачук А.О. Категорія «митні процедури» в українському законодавстві: поняття та типологія

Ващук О. П. Особливий порядок кримінального провадження: верифікація даних

Кузьменко В. Б. Право народних депутатів України на захист інтересів своїх виборців: проблемні питання реалізації

Марущак Я. С. Корпоративне право України хх століття як передумова сучасного етапу його розвитку

Миколенко В. А. Модернізація конституційно-правового статусу прокуратури в європейських країнах: порівняльно-правовий аналіз

Мокряк М. О. Теоретичний дискурс ролі змі у попередженні злочинності

Нестеренко А. А. Юридичний склад фінансового правопорушення

Панасюк А. О. Теоретико-методологічні засади використання мережі інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"