Головна

Прикарпатський юридичний вісник №2/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Ю. Боброва Сучасне бачення реалізації ґендерної рівності: проблеми теорії та судової практики

С. О. Опішняк Антропологія влади: становлення уявлень та сучасний стан

А. А. Шелих Правосвідомість: доктринальні підходи до розуміння

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Ю. В. Камардіна Проблеми законодавчого визначення юридичної категоріїи «питання місцевого значення» в контексті муніципальної реформи в Україні

О. Л. Макаренков
Правові засади елімінації корупційних ризиків із виконавчо-розпорядчої роботи публічної адміністрації в умовах трансформації правової системи відкритого суспільства

С. В. Медведенко Поняття та форми громадського контролю за діяльністю Національної поліції України

Є. І. Палцулич
Проблемні питання приватизації нематеріальних активів та їх вплив на державні інтереси

О. В. Пєший Форми діяльності Міністерства розвитку громад і територій

С. А. Семенченко Доходи місцевих бюджетів як правова категорія

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

П. Д. Гуйван Концепція справедливого судочинства у світлі рішень ЄСПЛ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. І. Лук’янчук Умови добросовісного виконання дітьми обов’язку утримувати батьків

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Н. В. Коваленко Адміністративно-правовий режим використання природних ресурсів

Ю. В. Ковейно, В. Д. Дресвяннікова Правове регулювання екологічної безпеки

Ю. О. Легеза Окремі аспекти застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення екологічних правопорушень

З. В. Яремак Соціальна природа еколого-правового конфлікту

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Бойко Особливості притягнення до відповідальності за відмову в наданні публічних послуг в Україні

Н. Ю. Гуть Вплив державно-правових явищ на зовнішнє середовище у контексті визначення функцій адміністративного процесу

Ю. В. Ключик До проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ст. 220-2 КК України

О. М. Коротун Методи управлінської діяльності у сфері забезпечення охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності

Ю. В. Кузьменко Адміністративна діяльність Національної поліції: протидія та запобігання домашньому насильству

Д. В. Молдованов Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як суб’єкт ринку альтернативної енергетики

О. А. Моргунов Фізична культура та спорт як напрям публічного адміністрування в Україні

И. С. Пирога Справедливая рыночная стоимость – базовый элемент налоговой системы

О. М. Правоторова Міжнародні стандарти адміністративно-правової охорони

Т. І. Разіна Адміністративно-правові засоби забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні

П. О. Селезень Віднесення прибутку до постійного представництва в Індії

С. В. Скріпкін Проблеми обрання оптимальної моделі фінансування видатків у галузі охорони здоров’я України

М. М. Сливка Поняття, принципи та роль взаємодії суб’єктів охорони навколишнього природного середовища

М. І. Соф’їн
Напрями вдосконалення діяльності державних органів у сфері реалізації фіскальної політики в Україні

В. Ф. Cтупа Специфічні риси службової недбалості як злочинного явища

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Т. В. Бабчинська Реалізація міжнародних стандартів права на захист при дослідженні показань під час судового засідання

М. А. Грига, Є. В. Григорова Становлення законодавчого закріплення кримінальної відповідальності за підкуп виборця

О. В. Ільїна Рішення Європейського суду з прав людини як джерела кримінального права України

С. С. Колос Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині

В. І. Любченко Місце слідчого, керівника органу досудового розслідування та співробітника оперативного підрозділу в реалізації функції обвинувачення в її початковій (досудовій) формі

М. Л. Пасечник
Заходи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження як елемент слідчої таємниці

Г. М. Собко Різновиди психічного насильства у злочинах проти громадської безпеки

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. О. Обаль Слідчо-оперативна група як оптимальна організаційно-правова форма взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування економічних злочинів

В. М. Щербанюк Місце вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики втечі з місць позбавлення волі або з-під варти

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. В. Янковець Практика Європейського суду з прав людини щодо застосування позитивних дій

РЕЦЕНЗІЇ

О. І. Нікітенко Рецензія на монографію І. С. Пироги «Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України»


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"