Головна

Актуальні проблеми політики №60/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Актуальні проблеми вищої юридичної освіти: зарубіжний досвід та перспективи в Україні

Мамонтова Е. В. Символічний арсенал Реформації: політико-культурний аспект

Сіленко А. О., Крук Н. В. Інформаційна відкритість влади: еволюція поняття

Пехник А. В. Розподіл влади: сучасний погляд

Кормич А. І., НУ «ОЮА» Модернізаційний проект держави в контексті глобалізації

Кушнарьов І. В. Антикорупційна політико-правова культура: концептуалізація поняття

Явір В. А. Теоретико-методологічні засади вивчення етнополітичних дезінтеграційно-інтеграційних процесів

Корнієнко Г. П., НУ «ОЮА» Проблема прав людини в філософії права США

Лук’янченко С. О., НУ «ОЮА» Сучасний стан наукового забезпечення кримінально-правового впливу на юридичних осіб

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Вітман К. М. Сецесія Каталонії як невдала спроба дезінтеграції Іспанії

Щедрова Г. П. Детермінанти впливу мас-медіа на формування міжнародної політики

Козьма В. В. Особистісний фактор української політики в умовах російської агресії (2013-2017 рр.)

Окуньовська Ю. В. Вплив неурядових організацій Польщі на формування громадянського суспільства в Україні

Шелудяков Р. С. Ґенеза міжнародно-правового регулювання повітряних перевезень

Ахмедова Е. Визнання Туреччиною «геноциду» вірмен 1915 року як обов’язкова вимога вступу країни до Європейського Союзу

Іванова А. В. Міграційна інтолерантність в умовах глобалізації

Тарнавський О. Р. Послідовники євроскептицизму у Франції: основні причини зростання їхнього скепсису

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Кормич Л. І. Сучасні тенденції реформування системи вищої освіти України: здобутки і проблеми

Наумкіна С. М., Нерубащенко І. А. Інтеграція вітчизняного громадянського суспільства у глобальну систему співпраці

Польовий М. А. Деякі результати верифікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р.

Сушко А. І. Роль політичної культури у процесах трансформації суспільства

Милосердна І. М. Зміст та моделювання PR діяльності в політиці

Кройтор А. В., Полухіна А. В. Реструктуризація внутрішньопартійної організації як виклик сучасної доби

Завгородня Ю. В. Молодь як суб’єкт політичного конфлікту

Ємельянова Г. І. Молодіжне політичне лідерство в Україні

Бондаренко О. О. Функціональне представництво інтересів як центр політичного впливу на внутрішньодержавному рівні

Вайєр А. М. Переваги та недоліки голосування в інтернеті

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Мішина Н. В. Інкорпорація законодавства про права людини: європейський досвід

Краснопольська Т. М. Гендерний вимір адвокатського самоврядування в регіонах України

Забродін О. М. Правове регулювання банкрутства державних підприємств в Україні

Нестерова І. А. Доцільність кримінологічного дослідження злочинності в сфері туристичного бізнесу

Виноградов В. І. Класифікація ознак незаконних антиконкурентних узгоджених дій під час участі в публічних закупівлях


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"