Актуальні проблеми політики №70\2022

Актуальні проблеми політики №70/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов
Цифровізація освіти – сучасний тренд і суспільний запит: досвід України

Н. Б. Арабаджи
Правоохоронна функція Національної поліції

А. П. Гусак
Ресоціалізаційна направленість пенітенціарної пробації

А. В. Кісіль, К. О. Шпак, В. А. Мисливий
Місце прецеденту ЄСПЛ в системі джерел кримінального права України

Ю. Є. Ковний
Проблеми етнонаціональної політики в глобалізованому суспільстві

В. В. Ладиченко, О. В. Гулак, О. В. Артеменко
Підстави віднесення справ про публічні закупівлі до адміністративної юрисдикції суду

М. Б. Майка, Х. В. Пузяк
Суд касаційної інстанції як суб’єкт фінансових та господарських правовідносин

Е. В. Мамонтова, П. Л. Лисянський
Інспірований сепаратизм в Україні як політичне явище та наукова категорія

О. О. Онищенко
Теорії маніпуляції масовою свідомістю: «вікно Овертона» та «спіраль мовчання»

С. А. Потапенко
Резервування земель як ефективна функція управління земельним фондом України

А. О. Рубан
Вплив процесів глобалізації на розвиток громадянського суспільства

І. С. Сиводєд
Криміналістична характеристика правопорушень, які були вчинені на окупованій території України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. В. Бринюк
Роль і місце ґендерних вимірів управлінської комунікації в органах влади в системі державної політики

А. Г. Гольцов
Білоруський вектор у неоімперській геостратегії Російської Федерації

Ю. В. Завгородня
«Кіберконфлікти» та «політичні конфлікти»: співвідношення понять

А. В. Козьміних, А. М. Прохоренко
Загальна характеристика особливостей та проблем кібербезпеки в сучасній Україні

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська
Процес цифровізації в політиці: межі пізнання та особливості трансформації

К. В. Савон
Громадянське суспільство: національна специфіка

А. О. Сіленко, М. В. Сіленко
Роль інформаційних технологій в управлінні політичними, виробничими та освітніми процесами

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

А. В. Гарбінська-Руденко, О. А. Коцюба, О. Р. Небесна
Теоретико-правові аспекти сучасних напрямків бюджетної політики в Україні

С. О. Грицай
Віртуальний актив в Україні є засобом платежу?

Р. В. Кріль
Партнерство між митницею та бізнесом: витоки та перспективи реалізації

Н. А. Соловйова
Поняття спеціального правового режиму припинення діяльності неплатоспроможного банку

Н. В. Шелевер
Конституційне право на доступ до суду в умовах воєнного стану та пандемії COVID-19

Актуальні проблеми політики №69\2022

Актуальні проблеми політики №69/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
Вдосконалення публічного управління в Україні в контексті діджиталізації: теоретичний аспект

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Цифрова дипломатія як основа нової публічної дипломатії

М. Б. Майка, І. Г. Гакало
Управління публічними фінансовими та економічними ресурсами як завдання державної служби

Ю. М. Манелюк, Д. Г. Пащенко
Антисемітизм як політична ідеологія: витоки і сучасність

У. В. Мовчан
Методологічні підходи до здійснення стратегічного планування політико-правового розвитку держави

А. О. Рубан
Теоретико-методологічні основи формування української ідентичності як фактору соціально-політичних змін сучасності

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

С. М. Наумкіна, П. Л. Гайдаєнко
Роль харизматичної сигналізації у контексті політичного лідерства в соціальних мережах

В. А. Воробйов
Інституційні детермінанти політичного представництва: партії, парламент, масмедіа

Ю. В. Завгородня
Трансформаційні уявлення про конфлікт в політичних процесах

О. О. Заславська, О. А. Посвістак, В. В. Налімова
Новий популізм як технологія політичного маркетингу політичних партій

Ю. А. Кокарча
Деструктивний вплив нових форм активності в соціальних мережах на політичну культуру

І. І. Петренко, О. І. Салтовський, В. М. Федорченко, В. В. Колюх
Особливості оцінювання публічної політики: уроки для України

А. М. Прохоренко
Ресурси впливу політичного відеоблогу на стан політичної культури

А. О. Сіленко, Н. В. Крук
Дистанційна освіта: альтернатива чи додаткові можливості традиційної освіти?

А. Б. Стичинська
Військово-політичне прогнозування як умова забезпечення національної безпеки держави

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

І. В. Габро, О. В. Шевчук
Інструменти екологічної дипломатії ЄС

О. Б. Соколовський
Особливості транскордонної співпраці України та Словаччини

Д. А. Чижов
Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у сфері національної безпеки

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Ю. В. Брайко
Неправомірна вигода як предмет зловживання владою або службовим становищем

С. О. Грицай
Цифрова гривня – становлення

А. М. Соцький
Процесуальний статус представника персоналу органу пробації в кримінальному провадженні

Н. В. Шелевер
Реалізація принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення в умовах пандемії COVID-19: досвід України та держав – членів Європейського Союзу

Авторам

 

Вчені-політологи та вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

Наукові видання з політичних та юридичних наук продовжують об’єднуватися, забезпечувати безперервність наукової діяльності та разом іти до спільної перемоги. Наразі триває набір статей до 27 січня 2023 року лише у 2 видання з політичних наук:

Актуальні проблеми філософії та соціології

Регіональні студії

Та у 10 видань з юридичних наук:

Юридичний науковий електронний журнал

Прикарпатський юридичний вісник

Право і суспільство

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»;

Юридичний вісник; 

Держава та регіони. Серія: Право;

Ампаро; 

Law. State. Technology;

- Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права;

Juris Europensis Scientia.

Інформація про можливість подання статті в «Актуальні проблеми політики» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

2022

Актуальні проблеми політики №69\2022

 

Актуальні проблеми політики №70\2022

 

Актуальні проблеми політики №68\2021

Актуальні проблеми політики №68/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Kh. R. Martsikhiv, V. Yu. Voitovych
The concept and typology of political parties and party systems

Д. Ю. Войцехівська
Право на здійснення релігійних обрядів під час проходження військової служби представниками національних меншин Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Л. І. Кормич, К. В. Савон
Символічний аспект іміджу держави в політичній комунікації

Л. Дж. Магеррамова
Стратегия внешней политики Азербайджана

В. В. Мироненко
Науково-теоретичне осмислення проблем розповсюдження ядерної зброї у підходах західних вчених

О. О. Онищенко
Політичні технології іміджбілдингу – створення бренду

А. Ю. Ужитчак
Історичний досвід попередження у зарубіжних країнах злочинів, що вчиняються неповнолітніми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. М. Вітман, А. І. Кормич
Відеоблоги як інноваційний засіб політичної комунікації

М. В. Зєнкін
Проблема державного устрою і поділу влади в теорії Б. М. Чичеріна

М. А. Крутько
Організаційно-правові та матеріально-фінансові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні. Проблемні питання реалізації права колективної участі громади у вирішенні питань, що становлять предмет їх відання

Е. В. Мамонтова
Регалії верховної влади як інструменти легітимації політичного порядку

А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня
Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі

О. В. Шевчук
Політична маніпуляція: поняття, концепції, механізм реалізації

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Г. В. Воробйова, С. С. Зозуля
Зарубіжні тренди соціальної політики захисту ветеранів

А. А. Гриценко
Роль стратегічного мислення у зовнішньополітичному плануванні та управлінні

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська
Інтереси США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: кінець ХХ – початок ХХІ століття

M. A. Polovyi, Amiran Khevtsuriani
The nature and varieties of separatism in the modern world

O. Ya. Cheban
The impact of the Iranian presidents on Tehran’s nuclear policy


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"