Головна

Прикарпатський юридичний вісник №1/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бровко Н. І. Відродження національної виховної та освітянської діяльності наприкінці ХІХ – початку ХХ століття

Добренька Н. В. Правове становище осіб з особливими потребами у сфері медичного обслуговування

Куфтирєв П. В. Правові системи давніх держав Месопотамії як джерела для формування концептів доказового права

Мозолюк-Боднар Л. М. Деформація законності: сутність та основні шляхи подолання

Федін М. І. Історико-правові аспекти ревіндикації храмів та майна Православної церкви у Польщі 1918–1939 рр.

Харченко Н. П. Види правових режимів: плюралізм наукових підходів

Цуркан-Сайфуліна Ю. В., Макаренко В. В. Сучасні філософсько-правові концепції засад права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Басалюк Н. В., Таркін В. П. Історія твориться сьогодні: становлення четвертого покоління прав людини

Віткова В. С. До питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України

Кісловський А. В. Преамбули статутів територіальних громад міст

Матейчук Р. І. Предмет діяльності парламентських комітетів

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Мамушкіна А. І. Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, завдану терористичним актом

Токарева В. О. Щодо питання творчості та штучного інтелекту

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гридін М. О. Процедурні правовідносини під час вирішення індивідуального трудового спору

Мельник В. П. Міжнародно-правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та праці: теоретико-правовий підхід

Мельник О. Я. Конституція України та її роль в удосконаленні джерел права соціального забезпечення: сутність, новації, тенденції

Назаренко О. Л. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців

Неселевська А. А. Порівняльний аналіз порядку застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців та деяких інших категорій посадових і службових осіб

Яцишин В. В. Нормативне закріплення принципів соціального діалогу у сфері праці

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Дейнега М. А. Теоретико-правові засади раціонального використання природних ресурсів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко А. В. Види соціально незахищених верств населення

Волік В. В. Порядок нагляду (контролю) за послугами з перевезення пасажирів: поступове наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу

Губанов О. О. Правовий статус центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Запотоцька О. В. Загальна характеристика адміністративної відповідальності в сфері безпечності та якості харчових продуктів

Іванов І. Є. Поняття та сутність провадження в справах про адміністративні проступки

Коваленко А. А. Функції податкового права та способи їх реалізації в умовах сьогодення

Ковальчук О. В., Шолкова Т. Б. Застосування податкових пільг під час сплати податку на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення українського законодавства з урахуванням досвіду європейських країн

Крикун В. Б. Система чинників, що впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах: теоретичні та практичні аспекти

Лесько Н. В. Історичні аспекти становлення проблеми насильства щодо дітей

Маріц Д. О. Критерії класифікації інформаційних правових відносин в Україні

Негара Р. В. Система принципів проведення конкурсу у державній службі

Омелян В. О. Принципи адміністративного розсуду

Пахомов В. В., Бондаренко О. С. До питання про відповідальність військових посадових осіб Збройних сил України, відрядженних в інтересах оборони держави та її безпеки, за порушення вимог щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів

Припутень Д. C. Поняття, особливості примусу в службовому праві України, пов’язаного з юридичною відповідальністю

Семенова А. В. Щодо мети здійснення державного фінансового контролю державною аудиторською службою України

Сошников А. О. Щодо вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів

Спицька Л. В. Щодо якості здійснення публічно-сервісної діяльності органів публічної адміністрації

Чорноус А. Г. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання національної інформаційної інфраструктури України

Шкляр С. В. Антимонопольний комітет України як суб’єкт контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

Шурин О. А. Інститут забезпечення позову: теоретичні та практичні проблеми реалізації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бугера О. І. Законодавче регулювання використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: основні проблеми та шляхи їх вирішення

Жмур Ю. М. Визначення понять «малолітній» та «неповнолітній» за кримінальним законодавством України та іншими законодавчими актами

Куцкір Г. М. Кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне приховування злочину в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз

Ситнік О. М. Кримінологічна типологія осіб, які вчиняють втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Тертична А. А. Відповідальність за невиконання судового рішення в окремих джерелах (пам’ятках) кримінального права на теренах України

Us O. V. Criminal and legal estimation of unfinished crime

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Зайцев О. В. Процесуальна незалежність та самостійність слідчого під час досудового розслідування: зміни у кримінальному процесуальному законодавстві України

Негрич Н. М. Актуальні питання криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності

Федчишина В. В. Криміналістичне забезпечення організації і проведення судово-бухгалтерської експертизи при розслідуванні економічних злочинів в Україні за часів НЕПу

Фещин М. А. Спосіб вчинення кишенькових крадіжок як елемент криміналістичної характеристики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Абдуллаєв Р. А. Правові аспекти застосування санкцій ЄС проти Російської Федерації та окремих осіб у зв’язку з діями, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України

Ващенко В. А. Функціональна характеристика інституту денонсації

РЕЦЕНЗІЇ

Тарасов О. В. Рецензія на монографію А. В. Кулька «Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод»


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"