Головна

Актуальні проблеми політики №50/2013

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Долженков О. О. Становлення місцевого самоврядування в Україні

Кормич А. І. Ефективність управління: фактори впливу та критерії рівня

Білоусов О. С. Доступ до публічної інформації як чинник формування громадянського суспільства в Україні

Назарко А. Т. Конституційно-правові засади політичної суб’єктності великих міст

Каплій О. В. Класифікація засобів масової інформації: конституційно-правові питання

Колісниченко І. В. Позитивна комунікація як умова політичної патернізації

Аблякімова Е. Е. Правове і суспільне значення публічної інформації

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Задорожній О. В. Міжнародно-правові відносини України та Російської Федерації стосовно спільних проектів економічного співробітництва

Кориневич А. О. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання використання енергетичних ресурсів

Короткий Т. Р. Основні етапи розвитку доктрини міжнародного права про охорону морського середовища

Плотніков О. В. Доктринальне розуміння та оцінка явища фрагментації міжнародного права

Крук Н. І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини

Каравайцева О. В. Незалежність Косово: історія та міжнародні наслідки конфлікту

Бєлогубова О. В. Колізійно-правове регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом, в міжнародному судноплавстві

Володіна М. О. Американські зовнішньополітичні та безпекові стратегії щодо Європейського союзу наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Кравченко В. В. Військове втручання Франції у Сахелі на прикладі операції «Сервал» у Малі

Кухтін М. М. Німецько-російське співробітництво в системі європейської безпеки

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Сіленко А. О., Волянський В. В. Медіаполітика: сутність поняття

Іжа М. М. Переосмислення ролі відстаючих регіонів у регіональній політиці держави

Польовий М. А. Про гіпотетичний зв'язок між політичним тероризмом та демократією

Шерман О. М. Еротична привабливість як фізичний параметр іміджу політичного лідера

Семченко О. А. Проектування зовнішньополітичного іміджу сучасної України

Пальшков К. Є. Легіслатури Л.М. Кравчука та Л.Д. Кучми як період становлення та затвердження авторитарного іміджу українського президентства

Купцова І. І. Політичний імідж як складова легітимації політичної влади

Сорба О. М. Проблема імперативності політичного виміру насильства у морально-орієнтованому політичному дискурсі

Полухіна А. В. Критерії типологізації ненасильницьких дій

Демчук Д. В. Оцінка політичного ризику при прийнятті інвестиційного рішення

Білецька Ю. В. Політичні конфлікти у розвитку сучасної української держави

Лазарев С. С. Використання теорії мобілізації ресурсів в рамках соціально-політичних змін та рухів

Карпець Ю.В. Вплив як форма та результат взаємодії суб’єктів політики

Ільтьо Г. Ф. Символізація політичної дійсності як чинник утворення реальності символічного «я-політичного»

Єфтєні Н. М. Вплив глобалізаційних процесів на ціннісні орієнтації молодіжного середовища

Дисюк Т. М. Гендерний аспект соціально-економічної політики України

Лазор К. П. Релігійні об’єднання в Україні: організаційно-правові основи діяльності

Сурвілайтє Д. В. Молодіжні субкультури: сутність та особливості функціонування

Руженко Л. М. Сутність та підстави класифікації громадської думки

Короход Я. Д. Інформаційно-психологічні війни – зброя ХХІ століття

Забеліна І. О. Теорії кризи та катастрофи в політичному розвитку цивілізацій

Католик Я. Б. Аналіз нової редакції Закону України «Про вибори народних депутатів України» в контексті зміни виборчої системи України

Кройтор А. В. Виборча кампанія як складова процесу ротації партійної еліти: теорія та практика

Туровець О. В. Політичні модернізації в Україні: історія та сучасність

РЕЦЕНЗІЇ

Короткий Т. Р. Принцип мирного вирішення спорів як загальний принцип права

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"